Bölüm 1882 - Kalp Eve Doğru Atmaya Başlar

avatar
3648 68

Against The God - Bölüm 1882 - Kalp Eve Doğru Atmaya Başlar
Çevirmen: Sefix

Bütün dünya Mu Xuanyin'in Yun Che'nin ustası olduğunu biliyordu.

Birkaç yıl önce Mu Xuanyin, Yun Che'yi Mavi Yıldız'ın dışında ölümüne savunmuştu. Kar Şarkısı Diyarı'nın varlığını riske atan bir seçim ve eylemdi.

Öyle bir fedakarlıktı ki, buna kendi gözleriyle şahit olan herkes, sadece usta ve öğrenci ilişkisinden daha fazlası olup olmadıklarını merak etmekten kendini alamadı.

İmparator Yun Şehri'nin altında sadece şok edici bir sessizlik vardı. Koşullara itiraz edecek biri olsa bile sesini çıkaramazdı. Ne de olsa, Yun Che şu anda Tanrı Alemindeki her canlının üzerinde duruyordu ve kurallar onun istediği gibi yeniden yazılacaktı. Ustasıyla aşk yaşaması bir kenara, daha kötüsünü yapmış olsa bile kimse bunun hakkında yorum yapmaya cesaret edemezdi.

Elbette İlahi Buz Ankası Tarikatı mevcut herkesin arasında en büyük tepkiyi verendi.

Ne de olsa, çıraklık töreni gerçekleştiğinde şahsen oradaydılar.

"Biliyordum," Mu Tanzhi iç çekerek mırıldandı. Mu Xuanyin'in o zamanki doğal olmayan eylemleri ve kararları artık mantıklıydı.

Mu Huanzhi dişlerini gıcırdatıyordu. "Yun Che, seni hay—yyyy!” 

Mu Tanzhi, sapkınlık yapmadan hemen önce arkadaşının ağzını kapattı. "Ölmek mi istiyorsun? O İmparator Yun!"

Mu Huanzhi, Mu Tanzhi'nin kolunu fiskeledi ama yüzündeki öfke kaybolmamıştı. “Buz Ankası Tanrı Atama Kanunu, kişinin duygularını en yüksek yetişim seviyesinde tamamen dondurduğunu düşündüm, öyleyse neden tarikat ustası...” 

"Tch!" Mu Tanzhi dilini küçümseyerek tıklattı. "Kendi Feixue'n İmparator Yun'un tutkulu aşığı. Riyakarlık mı?”

“...” Bu Mu Huanzhi'yi tamamen susturdu.

İmparator Yun Şehrine döndüğünde, Mu Bingyun kız kardeşine meraklı bir bakış attı ve Alem Krallarından gelen görünür şoktan tamamen rahatsız olmadığını fark etti. Etrafında dolaşan elmas tozu bile en ufak bir rahatsızlığa uğramadı.

Yine de mantıklıydı. Kelimenin tam anlamıyla ölmüş ve hayata dönmüştü. Bu dünyada artık onunla Yun Che arasındaki bağı koparabilecek hiçbir şey kalmamıştı, insanların yargısı kadar önemsiz bir şey değildi.

Bu sırada, Qi Tianli hala duyurusuna devam ediyordu:

“... dört İlahi Bölgenin her üst yıldız aleminde, orta yıldız aleminde ve alt yıldız aleminde bir 'İnfaz Bürosu' kurulacak. Bütün alemlerin hukukunu ve düzenini korumaktan sorumlu olacak.”

"Cang Shitian Baş İnfazcı, tüm infazcıların başı olacak... Ayrıca, her ilahi bölgeye bir baş infazcı yardımcısı atanacak. Sırlanmış Işık Alemi Kralı Shui Qianheng Doğu İlahi Bölgesini denetleyecek; Mavi Ejderha İlahi Hizmetlisi Qing Ruo Batı İlahi Bölgesini denetleyecek; Baş İnfazcı Cang Shitian Güney İlahi Bölgesini denetleyecek ve emperyal cariye Yuwu Kuzey İlahi Bölgesini denetleyecek... ”

"İnfazcılar sadece İmparator Yun'a ve Büyük İmparatoriçe'ye hesap verecekler. Ayrıca, kral alemlerinin Alem Kralları ve infazcılar birbirlerini denetleyecekler. Eğer bir infazcının kendi başına bir suç işlediği tespit edilirse, iki kat suçlu sayılacaktır!”

Mutlak sessizlik tüm Tanrı Alemine hükmetti. “İnfaz Bürolarının” ve “İnfazcıların” yaratılmasının ne anlama geldiğini anlamayan tek bir kişi—özellikle hükümdarlar— yoktu. Bu, en düşük yıldız aleminin İnfazcısından Baş İnfazcılara kadar, çok yakında İmparator Yun adına Tanrı Alemi'nin her santimini ölüm pençesinde tutacakları anlamına geliyordu. Duyuru henüz başlarında da olsa bu noktaya kadar henüz idrak edemediler.

Bu ses getiren duyurusundan sonra çeşitli kuralların duyurulmasının sırası gelmişti:

“...karanlık kaynak enerji, bu evrende var olan tüm kaynak enerjilerin bir dalından başka bir şey değildir. Hiçbiri diğerinden daha iyi ya da daha doğru değildir. Bu nedenle, tüm kaynak gelişimcilerin şu andan itibaren karanlık kaynak gelişimcilerini dışlamaları, incitmeleri veya sürgün etmeleri yasaktır... tüm karanlık kaynak gelişimcilerinin öfkelerini azaltmaları ve yeni komşularıyla da uyum içinde yaşamaları gerekmektedir. İyi bir sebep veya sebep olmaksızın başka bir kaynak gelişimcisine zarar veren herkes eşit olarak cezalandırılır.”

Sanki evrenin kendisi rahat bir nefes vermiş gibiydi.

Yun Che, üç ilahi bölge tarafından ihanete uğradığından ve arkasındaki Kuzey İlahi Bölgeyle geri döndüğünden, herkes getireceği intikamı hayal etmekten bile korkuyordu.

Bu özellikle Kuzey İlahi Bölgesi için geçerliydi. Bir milyon yıldan fazla bir süredir biriken kin bütün ilahi bölgeyi kaplamıştı. Galip olarak Yun Che, Kuzey İlahi Bölgesini sadece sözleriyle diğer tüm ilahi bölgelerin üzerine çıkarabilirdi. Onlara, tıpkı bir milyon yıl boyunca acı çektikleri gibi, diğer tüm ilahi bölgeleri çiğnemeleri için mutlak özgürlük verebilirdi.

Ancak, İblis Efendisi onlara yalnızca kuzey bölgesinin kaynak gelişimcileriyle eşit statü vermekle kalmadı, aynı zamanda onların haklı nefretlerini açığa çıkarmalarını bile engelledi.

Evrende kuzey bölgesinin kaynak gelişimcilerini milyon yıllık kinlerinden arındıracak hiçbir şey olmamalıydı. Onları kafeslerinden çıkaran ve kaderlerini tersine çeviren İblis Efendisi... Tek istisnaydı.

Bir şey söyleyemediler ama kendilerine rağmen ona karşı minnettar hissettiler. İnfazcıların kurulması bile aniden eskisinden çok daha tolere edilebilir hissettirdi.

“... İlgili kişiler gerçekten birbirlerinden memnunlarsa, üç ilahi bölgenin kaynak gelişimcileri, Kuzey İlahi Bölgesi'nin kaynak gelişimcileriyle evlenebilir. Ancak zorla evlilik ciddi bir suç olarak kabul edilecektir!”

    ……


"Orman Ruhları evrenin en saf varlıklarıdır ve antik Yaratıcı Tanrılarından bir armağandır. Bu nedenle, Orman Ruhlarını avlama eylemi affedilmez bir günah olarak kabul edilecek! Bu kuralı çiğneyen herkes tarikatları ve klanlarıyla birlikte ölüm cezasına çarptırılır, bir Tanrı İmparatoru bile bu kuraldan muaf değildir. Orman Ruhunu avlarsan ölürsün!”

“Bir Orman Ruhu'nun öldürüldüğü tespit edilmesi halinde, o toprakların lordu, Alem Kralı dahil herkes şiddetle cezalandırılacaktır!”

Orman Ruhlarının avlanmasına yönelik yeni yasak dehşet verici olarak nitelendirilebilirdi.

Sadece Tanrı İmparatorları Orman Ruhu avlama suçundan muaf tutulmadı, o bölgedeki Alem Kralına kadar herkes bunun için ağır bir şekilde cezalandırılacaktı. Ağır kelimesi bile bu kural için hafif kalırdı. Orman Ruhlarını ele alan bu kurallar peşin hükümlüydü.

Tanrı Aleminde her zaman Orman Ruhlarının avlanması yasaklanmıştı ama Yun Che kendi iki gözüyle olaya tanık olmuştu.

Bütün bir Orman Ruhu Kraliyet Ailesi bencil sebeplerden dolayı katledilmişti. Hayatta kalan iki kişiden ilki olan He Lin hayatını kurtarmıştı. Diğeri, He Ling gözyaşlarını kalbinde bırakmıştı ve kendini sonsuza dek bir zehir ruhu olarak ona bağlamıştı. Aynı zamanda onun düşüşünü ve bütünüyle geri döndüğüne tanık olan tek kişiydi.

Orman Ruhu Irkının onun için yaptığı her şeyden sonra, hiçbir hüküm ya da geri ödeme çok fazla sayılmazdı.

    ……

“... Tanrı Alemi'nin kaynak gelişimcilerinin alt alemleri taciz etmeleri yasaktır. Ayrıca, hiçbir tarikat veya kaynak gelişimcisi, önce İnfaz Bürosuna rapor vermeden daha düşük bir bölge gezegenine gitmesine izin verilmeyecek!"

    ……

"Fen Daoqi, Yanan Ay Alemi'nin yeni imparatoru olarak atandı... Yan Wu, Yama Şeytan Alemi'nin yeni imparatoru olarak atandı. Yama Şeytan Alemine ve onun alt alemlerini komuta edecek... Yan Tianxiao'ya “Alevli Şeytan Yama İmparatoru" unvanı verildi. Anma levhası İmparator Yun Şehrinin Alevli Şeytan Salonuna yerleştirilecek ve torunları gelecek nesiller için İmparator Yun'un doğrudan korumasını alacaklar. Alevli Şeytan Yama İmparatorunun tüm torunları, bunu hak eden bir suç işlemiş olsalar bile ölümden muaf tutulacaktır.”

    ……

Qilin İmparatoru kuralları dört İlahi Bölgedeki her canlıya duyururken...

Kuzey İlahi Bölgesinde Doğu Buz Ulusu adı verilen küçük bir ülkede.

Doğu Buz Ulusu, Doğu Harabeleri Aleminde bulunan küçük ve önemsiz bir ülkeydi. Ulusunun gücü de yıllar boyunca pek değişmemişti. Bununla birlikte, küçük bir gerçek nedeniyle statüsü benzeri görülmemiş bir yüksekliğe yükselmişti: İblis Efendisinin Kuzey İlahi Bölgesine ilk geldiğinde kısa bir süre Doğu Buz'da kaldığı söylentileri vardı.

Hatta bir zamanlar prensesi Dongfang Hanwei ile yattığı söylentileri vardı.

Sonuç olarak, Beş Cehennem Harabelerinde bugün Doğu Buzunu duymamış neredeyse hiç orta veya üst yıldız alemi yoktu.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca sayısız uzman, hegemon ve hatta Alem Kralları küçük ülkelerini büyük hediyelerle ziyaret etmişti. Dongfang Hanwei'nin huzurundayken özellikle mütevazilerdi. 

Küçük ülkelerinin kuruluşundan bu yana hayal bile edemedikleri bir onurla karşı karşıyaydılar.

Şu anda herkes Yun Che'nin siluetini izliyor ve yeni kuralları ilan eden Qilin İmparatorunu dinliyordu. Gökyüzü kararırken, her geleneği ve görüşü paramparça eden eşi görülmemiş büyük taç giyme töreni sonunda sona yaklaşıyor gibiydi.

Yerde, Doğu Buz'un prensesi Dongfang Hanwei gökyüzündeki yüksek çıkıntıya bakıyordu ve ellerini göğsünün önünde sıkıyordu. Gözleri puslu görünüyordu ve zihni oradan başka bir yerde gibiydi.

Doğu Buz Hükümdarı sessizce konuşmadan önce onun tarafına geçti, “Bana sorarsan gitmelisin. Güney İlahi Bölgesine git ve ne kadar uzak olursa olsun bu ilk adımı atmaya cesaretin olduğunu göster. Eğer bir şey olmazsa, Kuzey İlahi Bölgesi onlarınkinden kaçtıktan sonra kızımın başka bir kafese düşmesini istemiyorum.”

    “...”

Uzun, uzun bir sessizlik oldu.

İblis Kraliçesi, Tanrı İmparatorları, Leydi Tanrıça... yüce Cadılar bile sadece onun imparatorluk cariyesi olmaya layıktı.

Sonunda Dongfang Hanwei gözlerini kapattı ve başını hafifçe salladı. Hala tek kelime etmedi ama parmakları bilinçsizce göğsünün önünde asılı duran saf beyaz bir yeşimin etrafında sıkıldı.

Sonunda o ilk adımı atmadı.

Yun Che, Beş Cehennem Harabeleri ayrıldıktan sonra DDoğu Harabeleri Alemine ya da Doğu Buza asla geri dönmemişti ve asla dönmeyecekti.

Yıllar sonra, Dongfang Hanwei tahtını babasından devraldıktan ve yeni Doğu Buz Hükümdarı olduktan sonra, adil bir şekilde yönettiği, halkını birleştirdiği ve ülkesinin gelişmesine yardım ettiği bilinen büyük bir hükümdar olacaktı. Yun Che'nin varlığını ödünç alacak ve Doğu Buzu küçük bir ülkeden yıldız sistemlerinin bir köşesini işgal eden gerçek bir ulusa dönüştürecekti.

Asla evlenmeyecek ve hayatının sonuna kadar bile bekar kalacaktı.

Sadece bu değil, Doğu Buzun her vatandaşı, hükümdarlarının boynuna saf beyaz bir yeşim taşı taktığını biliyordu. Bu tamamen normaldi ve statüsüne tamamen değersizdi, ama onsuz hiç görülmedi.

Yıllar sonra, son nefesini verdiğinde ve sonunda bu ölümlü dünyadan ayrıldığında, yeşim tek bir saç telini ortaya çıkarmak için kırılacaktı…

………...

Yeni bir çağ, yeni bir kurallar dizisi ve Tanrı Aleminin tarihindeki ilk gerçek büyük imparator.

Yun Che'nin soğuk, amansız bakışının görüntüsü, büyük taç giyme töreni nihayet sona erdiğinde ve projeksiyon nihayet gökyüzünden kaybolduğunda, her Tanrı Alemi'nin kaynak gelişimcisinin ruhuna kalıcı olarak damgasını vurduğunda, insanlar aniden, yıldız alemlerinde çok sayıda İnfaz Bürosunun kurulduğunu fark ettiler.

Hatta bir İnfazcının hemen yanında durmuş olabilirlerdi ve bundan hiç haberdar olmayabilirlerdi.

İmparator Yun'un etkisinin ne kadar derin olduğunu kimse bilmiyordu. Kimse tahmin etmeye bile cesaret edemedi. Az önce ilan edilen kuralların yeni hayatlarının emirleri olacağını biliyorlardı. Ya itaat edeceklerdi ya da öleceklerdi.

Gerçekte, Yun Che'nin etkisinin ne kadar derin olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Ne de olsa her şeyi o tarafta Chi Wuyao'nun yönetimine bırakmıştı. Ancak, Chi Wuyao'nun üç ilahi bölgenin tüm yıldız alemleri üzerinde mutlak kontrol sağlayacak ağı tamamlamadığından emindi. Her şeye gücü yeten bir tanrı olsa bile, yarım yılda bunu başarmak fiziksel olarak imkansızdı.

Bununla birlikte, İnfaz Bürolarının ”aldırışsız" ifadesi amacına ulaşmıştı. Halihazırda boğucu bir karanlıkla baskılanan üç ilahi bölgeyi bir kat daha boyamıştı.

Şimdi sadece bir zaman meselesiydi. İnfazcılar güçlendiklerinde ve büyük ağ tamamen oluştuğunda, Yun Che ve Chi Wuyao sonunda tüm Tanrı Alemi üzerinde tam kontrole sahip olacaklardı.

Yun Che bir daha Mavi Kutup Yıldızının başına bir zarar gelmesine izin vermeyecekti.

Aynı şekilde, Chi Wuyao, olasılık önemsiz olsa bile, Yun Che'nin başına bir zarar gelmesine izin vermeyecekti.

Bunun anlamı, şu andan itibaren, dört ilahi bölge arasında doğan tüm dahilere göz kulak olacağıydı.

Biraz ironikti, ancak bazı yıldız alemleri, Yun Che'nin kendi büyük taç giyme töreni sonrası eve döndükten sonra büyük kutlamalar düzenledi. Kutlamanın sebebi ne olursa olsun—korkunç bir kaderden kaçmış olmanın rahatlaması ya da yeni bir çağın ortaya çıkmasının sevinci—Kuzey İlahi Bölgesi kesinlikle yeni bir yaşamı memnuniyetle karşılayan tek ilahi bölge değildi.

Sadece bununla da kalmadı, eylemleri bazı yıldız alemlerini, büyük taç giyme töreninden sonra kutlama yapmazlarsa cezalandırılacaklarını düşünmelerini sağladı, böylece bir kutlama ona büyüdü, on yüze ve üç ilahi bölgedeki her aleme büyüdü. Kutlamaların ölçeği de şaka değildi. Sanki dünyanın onları duymayacağından korkuyorlardı.

Yun Che her yıldız aleminde övüldü, yok ettiği kral alemleri günahkâr alemler olarak yakıldı ve bir zamanlar saygın Ebedi Cennet Tanrı İmparatoru, mevcut Tanrı Aleminin mutlak en kötü günahkarı olarak çarmıha gerildi. Bir zamanlar yüce Ejderha Hükümdarı bile, İmparator Yun tarafından haklı olarak cezalandırılan kötü bir ejderha olarak tanımlandı.

Söylentiler gibi bazı şeylerin kısa sürede tamamen kontrolden çıkması inanılmazdı. Sayısız yıl geçtiğinde ve geleceğin insanları tarihin bu bölümüne baktığında, yazılı kayıtların, resmi tarihin neye benzeyeceğini söylemesi mümkün değildi.

Bunların hiçbiri Yun Che için önemli değildi.

İmparator Yun Şehrinde göründüğü ve gölgesini tüm Tanrı Alemine bıraktığı andan itibaren soğuk, karanlık gözleri... Mavi Kutup Yıldızının yönünden hiç sapmamıştı.

Uzun sürmüştü, ancak... sonunda bitmişti.

Kötü Tanrı'nın son dileği, görevi, tüm felaketlerin kökü, felaketlerin kendisi ve diğer her şey... sonunda bitmişti.

Yun Wuxin'in yirminci doğum gününe sadece üç gün kalmıştı.

Eve dönmek için sabırsızlanıyordu.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45139 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr