Bölüm 665

avatar
15702 39

Against The God - Bölüm 665


Bölüm 665: Donmuş Bulutun Çıkış Yolu
Ye Qingsheng'in hatıraları gerçekten Ye Xinghan'ın Qingyue'yi kaçırma emrini verdiğini ortaya çıkarmıştı. Ye Qingsheng'in babası, İlahi Salon Efendisi ve Cennetsel Hükümdar, Ye Meixie, bunu bilmiyorlardı. Bunun üzerine Ye Xinghan, Qingyue'ye fazlasıyla değer veriyordu. İlk başta bizzat Asgard'a gelmek istemişti ama aniden gevşemiş olan kaynak sanatı dar boğazı nedeniyle kendi yerine diğerlerini göndermekten başka şansı kalmamıştı.

 

Neden Qingyue'yi yakalamak istedi...

 

Ye Qingsheng'in hatıralarından Ye Xinghan'ın gerçekten de Qingyue'yi görmediği belli oluyordu! Yarım yıl önce onun ismi bahsedilmiyordu bile.

 

Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi... Büyüğü?

 

Yun Che bir süre sessiz kaldı ve ardından bir isim aniden zihninde parladı.

 

Ling Kun!!

 

"Jasmine..." Yun Che kaşlarını indirdi ve sordu: "Daha önce Mavi Rüzgar Sıralama Turnuvasındayken Qingyue'nin 'Sırlı Camın Kar Kalbi'ne sahip olduğunu ve aynı zamanda 'Dokuz Kaynak Seçkin Beden'i olduğundan bahsetmiştin. O zaman 'Sırlı Camın Kar Kalbi'nin bu gezegende olmadığından kimsenin bunu anlayamayacağını söylemiştin. Ama eğer birisi 'Dokuz Kaynak Seçkin Beden'i fark ederse..."

 

"Ye Xinghan'ın 'Dokuz Kaynak Seçkin Beden' yüzünden mi onu kaçırmayı istediğini düşünüyorsun?” Jasmine ilgisizce sordu.

 

"Aynen öyle." Yun Che onayladı ve devam etti: "Ye Xinghan Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinden bir büyükten Qingyue'nin varlığını öğrendi ancak... Asgard yıl boyunca dünyadan izoledir. Öğrenciler nadiren oradan ayrılır ve Dört Büyük Kutsal Bölge ile de bağları yoktur! Ama Dört Büyük Kutsal Bölge içinde gerçekten de Qingyue'yi gören biri var ve bu kişi... Gerçekten de Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinden!"

 

"Beş yıl önce sıralama turnuvasında olan Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinden Ling Kun idi!"

 

"Ye Qingsheng'in hatıralarındaki isimler arasında Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinde en çok 'Ling Kun' ile ilgili hatıralar vardı. Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinde sadece Egemen Kaynak Alemine giren kişiler bir büyük olma niteliği taşıyordu. Ling Kun'un kaynak gücü sadece Altıncı Seviye Tiran Kaynak Aleminde ama çoktan resmi bir büyük olmuş. Bunun nedeni kaynak gücü zayıf olsa da bilge ve taktiksel oluşu... Veya inanılmaz kurnaz ve aşırı sinsi olması. O Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinin 'Düşünce Tankı' olarak davranıyor ve Kılıç Efendisi Xuanyuan Wentian tarafından bile değer görüp aşırı güveniliyor. Diğer büyükler de kaynak gücü zayıf olduğundan onu küçümsemeyip omunla iyi geçiniyorlar... Ayrıca o dışarıda en çok kalan kişi olduğu için geniş bir deneyim ve bilgiye sahip. Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinin ne zaman önemli bir olaya katılması gerekse gönderilen kişi genellikle Ling Kun oluyor!"

 

Ye Qingsheng'in hatıralarındaki Ling Kun hakkındaki bilgiler Yun Che'nin kalbini soğuttu. Ling Kun'u iki kere görmüştü... Birisi Cennetsel Kılıç Villasında ve diğeride İlahi Anka İmparatorluğundaydı. Cennetsel Kılıç Villasındayken Ling Kun herkesin önünde onu Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesine çağırmışı. O zaman Yun Che'nin kaynak gücü azdı ve ne arka planı ne de bir ünü vardı ama Ling Kun herkesi şok eden ve kafalarını karışan bir eylem yapmıştı. Şimdi Yun Che bunu düşününce bu Ling Kun'un inanılmaz kötücül bir yargılaması olduğunu gösteriyordu.

 

Yedi Ulus Sıralama Turnuvasında Mutlak Hükümdar İbadethanesinden gelen Ruhsal Usta Antik Mavi aşırı yüksek bir pozisyona sahipti, Güneş Ay İlahi Salonundan Genç Efendileri Ye Xinghan gelmişti ve Yüce Okyanus Sarayından gelen Ji Qinrou hem Feng Hengkong hem de Ye Xinghan'ın bir derecede korktuğu biriydi. Sadece Kudretli Cennetsel Kılıç Villası 'düşük seviyeli bir büyük' olan Ling Kun'u göndermişti... Şimdi düşününce bunun nedeninin Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinin İlkel Kaynak Arkı ile ilgilenmemesi değil de Ling Kun'un yeterince yeteneği olduğunu anlıyordu.

 

Kendine hakim olan bir mizaç, kötücül gözler, derin bir kurnazlık ve geniş bir bilgi ile... Onun 'Dokuz Kaynak Seçkin Beden'in karakteristiklerini bilmesi kesinlikle mümkündü. Jasmine daha önce onun karakteristiğinin doğal kanunlarını görmezden geldiğini söylemişti... Ve Qingyue Yeryüzü Kaynak Aleminde Ling Yun'a karşıyken Ling Yun'un Kılıç Ruhu Görsel İkizine karşı sadece İmparator Kaynak Alemindekilerin oluşturabileceği Donmuş Bulut Etki Alanını kullanmıştı... Ki orada olan Ling Kun buna tamamen şahit olmuştu.

 

Eğer orada Qingyue'nin 'Dokuz Kaynak Seçkin Beden'e sahip olduğunu öğrendiyse bu her şeyi kolaylıkla açıklardı.

 

Jasmine hafifçe konuştu: "Dokuz Kaynak Seçkin beden süper bir eğitim kuluçkası. Eğer gerçekten Ling Kun onun bedenini keşfettiyse neden kendi alıp sefasını çekmektense veya Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinden birine vermektense Güneş Ay İlahi Salonundaki kişilere bu bilgiyi aktarsın?"

 

"Çok basit." Yun Che alçak ses ile konuştu: "Dokuz Kaynak Seçkin Beden on bin yılda bir bile zorlukla bulunuyor. Eğer kendisi kullansaydı ve fark edilseydi Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesinin yüksek seviyeli yöneticileri kesinlikle memnuniyetsiz olup kızacaklardı! Üstelik, eğer onların arasından güçlü bir uygulayıcıya verseydi sadece en fazla bir 'ödül' alacaktı ama eğer Ye Xinghan’a verirse bu tamamen farklı bir şey olacaktı!"

 

"Ye Xinghan bir tip çift gelişim tanrıtanımazlık sanatı çalışıyor. Dört Büyük Kutsal Bölge hakkında bilgisi olan neredeyse herkes bunu biliyor. Her yıl gizlice çok sayıda kadını eğitim kuluçkası olması için kaçırıyor. Eğer 'Dokuz Kaynak Seçkin Beden'i duyarsa kesinlikle neşelenecek ve ne olursa olsun onu isteyecek! Bu nedenle Qingyue'ye Ling Kun kendi bir şey yapmadı ve Kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesini de bilgilendirmedi. Bunun yerine Ye Xinghan'a söyledi... Ye Xinghan'ın bunu altı ay önce öğrenme nedeni muhtemelen  Ling Kun'un bu bedenin varlığından bahsetmesi ama bu bedene sahip olan kişinin kim olduğunu daha yüksek bir kazanç elde etmek için söylememiş olmalı. Altı ay önce Ye Xinghan vereceği şeyi tamamladığında Qingyue'nin adını ve nerede olduğunu Ling Kun'dan öğrenmiş olmalı."

 

Yun Che konuşurken ve bu olasılığın doğru olabileceğine daha çok inanırken kaşları daha da sıkılaştı.

 

"Ling Kun..." Yun Che bu ismi alçak sesle söylerken zihninde bir tehlike oluştu.

 

Öte yandan Yun Che Ye Qingsheng'in hatıralarından onu daha fazla şaşırtan bir bilgi de aldı... İlahi Anka Tarikatının Anka Tanrısı aslında ölmemişti ve Kaynak Arkı yok olduktan hemen sonra bir kez daha ortaya çıkmıştı. Göğü kaplayan ezici baskısını yaymıştı ve Dört Kutsal Bölgeden gelen kişileri şok ederken Ye Xinghan'ı cezalandırmıştı.

 

Neler oldu? Feng Xue'er Anka Tanrısının uzun süre önce yok olduğunu söylemişti. İlahi Anka Tarikatının Ulu Büyüğü Feng Feiyan da bu nedenle Ye Xinghan ile birlikte olmuştu.

 

Hala daha fazla gizli sır olabilir mi?

 

Ama... Ne olursa olsun, Anka Tanrısı gerçekten hayattaysa bile İlahi Anka İmparatorluğu Mavi Rüzgar Ülkesini işgal ettiği için... Bunu on katı ile geri ödeyecekti!!

 

(Ç.N: Kan kan kan kan!!!!)

 

"Güneş Ay İlahi Salonu... Neden Güneş Ay İlahi Salonu." Murong Qianxue'nin yüzü biraz solgundu. Kızgın, kafası karışık ve kontrolsüzce paniklemişti... Ama Güneş Ay İlahi Salonu Kaynak Gökyüzü Kıtasının Dört Kutsal Bölgesinden yani en yüksek varlıklarından biriydi. Onlarla savaşmak şöyle dursun sadece isimlerini duymak bile inanılmaz ağır bir baskı yaratıyordu: "Asla onların karşısına geçmedik ve daha önce onlarla iletişime de geçmedik, neden bize saldırdılar?!

 

"Güneş Ay İlahi Salonu... Nasıl onlar olabilir..." Chu Yueli'nin gözlerinde hala kafa karışıklığı sisi vardı. Sadece Asgard değil... Kıtadaki hangi güç olursa olsun bu isim onların umutsuz hissetmesini sağlayabilirdi.  

 

"Güneş Ay İlahi Salonunun hedefi hala net değil ama en sonunda bunun nedenini öğreneceğiz." Yun Che öğrencilere baktı ve sakince konuştu: "Bu felaket nedeniyle iki Asgard Hanımı hayatını kaybetti. Mutlaka Güneş ay İlahi Salonundan nefret ediyor olmalısınız ve gönderilen kişiler de benim tarafımdan öldürüldü... Onlar hedeflerine ulaşamadı ve bunun üzerine kayıp yaşadı. Güneş Ay İlahi Salonu kesinlikle bunun peşini bırakmayacaktır. Bu koşullarda eğer Asgard Güneş Ay İlahi Salonun gölgesinde yaşamak istiyorsa bunun sadece iki yolu var."

 

"Asgard Efendisi açıklayabilir mi?” Yun Che'nin söylediğini dinleyenlerin gözlerindeki ifade ciddileşti.

 

"İlk yol, Aşırı Buzun Kar Bölgesinden ayrılmak." Yun Che yavaşça konuştu: "Burada ölen on iki kişi nedeniyle Ye Xinghan kesinlikle öfkelenecek. Çok geçmeden daha fazla kişi gelecek ve Asgard'ın içinde olduğu tehlike daha da büyüyecek. Bu nedenle bu yer kalmak için uygun değil."

 

Aşırı Buzun Kar Bölgesinden ayrılmak...

 

Görüşlerindeki sonsuz kar ve buz ile aşina oldukları manzaraya bakanların gözleri titreşti ve uzun süre sessizleştiler.

 

Murong Qianxue usulca iç çekti ve konuştu: "Asgard Efendisi, dediğinizi anlıyoruz. Eğer burada durursak her an başımıza daha ciddi bir felaket gelebilir. Güneş Ay İlahi Salonunun karşısında kendi gücümüz ile savaşamayız. Ama... Bin yıllık tarihimizin hepsi buradaydı. Kaynaklar, hatıralar, sanatlar, miraslar, arka planlar ve hatta atalarımızın bedenleri bile burada. Buna ek olarak çevre bakımından Donmuş Bulut Sanatları ve Donmuş Son İlahi Sanatlarını çalışmak için buradan daha uygun bir yer yok. Eğer buradan ayrılırsak bu yer kesinlikle öfkeli Güneş Ay İlahi Salonu tarafından yok edilecek... Canlarımızı kurtarsak da Asgard'ımızın... Sadece ismi kalacak..."

 

"Asgard Efendisi bahsettiğiniz ikinci yol nedir?” Mu Lanyi bir umut ile sordu.

 

Asgard öğrencilerinin tepkileri Yun Che'nin tahmin ettiği gibiydi. Bu yer dış dünyadan izole donmuş bir yerdi. Tarikatlarının haysiyeti ve temeli olmasa bile bu yere çoktan alışmışlardı. Bu sonsuz kara ve soğuğa çoktan alışmışlardı. Dış dünyadaki kişilere karşı olan mesafeleri neredeyse içgüdü idi ve dış dünyaya uyum sağlamayı ruhlarının ve kalplerinin diplerinden gelecek şekilde reddediyorlardı. Ciddi bir ifade ile konuştu: "İkinci yol basit. Doğrudan Güneş Ay İlahi Salonuna karşı gelmek, kendi gücümüzü kullanarak bu yeri korumak ve... Bir gün Güneş Ay İlahi Salonuna bu kan borcunu ödetmek!!"

 

Yun Che'nin sözleri onları afallattı ve uzun süre sessizleştiler.

 

Çünkü... Bu Güneş Ay İlahi Salonu idi.

 

Mavi Rüzgar Ülkesinde onlar yüce bir varlıktı. Cennetsel Kılıç Villasının karşısında bile korkmuyorlardı. Ama Güneş Ay İlahi salonunun karşısında... Güçleri on kat ve hatta yüz kat daha büyük olsa bile, bu sanki savaşmaları kesinlikle imkansız olan büyük bir canavar gibiydi.

 

Kaynak Gökyüzü Kıtasının tüm güçlerine bir anket yapılsa, kim Güneş Ay İlahi Salonuna karşı gelmeye cüret edebilirdi, kim onlarla düşman olmaya cüret edebilirdi... Ve kim 'Güneş Ay İlahi Salonu kan borcunu ödeyecek' gibi bir şey söylemeye cüret edebilirdi.

 

"Ama..." Feng Hanyue çekinerek konuştu ama hemen Yun Che tarafından durduruldu: "Aması yok, burada durma nedenimiz kesinlikle ölümü beklemek değil ve dediğim de aptalca bir fantezi değil!"

 

"Durum aslında o kadar kötü değil." Yun Che ciddiyetle belirtti: "Asgard'a saldıran on iki kişi kimliklerini bilerek gizledi. Belli ki açığa çıkmak istemiyorlardı. Sonuçta Güneş Ay İlahi Salonu bir 'Kutsal Bölge' eğer Asgard'a nedensiz saldırdıkları duyulursa bu ünlerine zarar verecektir. Ayrıca saldırı emrini veren onların Genç Efendileri. Ancak Cennetsel Hükümdar Ye Meixie bunu bilmiyor. Bu nedenle Ye Xinghan'ın sonraki eylemleri çok önemli olmamalı ve bunun üzerini kapamak için fazlasıyla çalışacaktır."

 

"Şu anki gücünüz ile Güneş Ay İlahi Salonundan sadece birkaç kişi gelse bile sizin dayanmanız zor olacaktır. Ama sözlerime inanırsanız..." Yun Che konuşurken gözleri ciddileşti: "Tüm kıdemli kız kardeşlerim ile küçük kız kardeşlerimin kaynak gücünü yarım yıl içinde İmparator Kaynak Alemine ulaştıracak bir yolum var!"

 

"Zaten Taht olan kıdemli ustalar ile küçük ustalar ise... Derebeyi olacaklar!"

 

Feng Hanyue ve Feng Hanxue'nin kristal gibi gözleri olabildiğince genişlerken ağızları tamamen açıldı... Tüm Asgard öğrencileri de şok olmuşlardı.

 

Çünkü Yun Che'nin demin söylediği şey Güneş Ay İlahi Salonuna kan borcu ödetmekten bin kat daha akıl almaz bir şeydi.---------ÇEVİRMEN NOTU----------

 

Yun Che'nin yöntemi ne? Asgard'ın durumu ne olacak? Yun Che ne yapacak? Yoksa tüm öğrencilerin kaynak girişlerini açma bahanesi ile göğüslerini mi elleyecek? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45398 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr