Bölüm 669

avatar
14966 36

Against The God - Bölüm 669


Bölüm 669: Dört Büyük
Bir kaynak uygulayıcısının kaynak gücü arttıkça hızı da doğal olarak arıtıyordu. Özellikle Gökyüzü kaynak Aleminde olup Kaynak Uçma Tekniğini kullanabilen biri aşırı korkutucu bir hız ile uçabilirdi. Ancak yine de kanyak arklarının hızı ile kıyaslanamazlardı. Birisi Tiran Kaynak Alemi gibi yüksek kaynak alemlerine ulaşsa da hızları en fazla çoğu kaynak arklarını geçer, yine de yüksek kalitedeki kaynak arklarının hızı ile aşık atamazlardı.  

 

Mutlak Hükümdar İbadethanesinin Cennetsel Kutsal İlahi Arkı veya Güneş Ay İlahi Salonunun Güneş Ay Kutsal Arkı bu şekildeki arklara örnekti.

 

Ancak bir kaynak arkı çalışırken büyük miktarda ve yüksek kalitede yeşim harcıyordu. Kaynak arkı ne kadar yüksek kalitede olursa uçma hızı da o kadar hızlıydı. Buna göre harcadığı yeşimin kalitesi de artıyor ve tüketim hızı da yükseliyordu. Bu nedenle Dört Büyük Kutsal Bölge seviyesinde bile acil olmadıkça yüksek kalitedeki kaynak arkları kullanılmıyordu.

 

O anda, gökyüzünde binlerce metre yüksekte Güneş Ay Kutsal Arkı aşırı hızlı bir şekilde uçuyordu. Bu ark yüzlerce metre uzunluğundaydı ve tüm gövdesi gümüştü. Arkın sol tarafında kavurucu güneş işlemeleri varken sağ tarafında hilal at bulunuyordu. Normal insanların algısının üzerinde olan uçuş hızı ile kaynak uygulayıcıların sadece havanın yırtılma sesini duyabileceği boyutta uçuyordu. Onlar yukarı baktıklarında tek görebildikleri arkın silüeti oluyordu. Ve de tabii ki arkın arkasında kalan parçalanmış bulutlar ve boş alan.

 

Arkın içinde Ye Xinghan'ın yüzü su gibi durgundu ve gözleri soğuktu. O anda zihni çoktan soğukça kendine gelmişti. Zaten içgüdüsel olarak Yun Che nedeniyle bu arkı kullandığı için babası tarafından cezalandırılacaktı ama bundan pişman değildi.

 

Ye Xinghan dışında arkta on dokuz kişi daha vardı. Onların on beşi Ye Xinghan'ın kişisel korumaları idi. Onların hepsi Tiran Kaynak Alemindeydi ve en güçlüleri Tiran Kaynak Aleminin dokuzuncu seviyesindeydi. Diğer dört kişiye gelince... Onların hepsi Ye Xinghan'ın bir tarafına dağılmıştı. Yüzlerinde kızgınlık değil prestij bulunuyordu. Yaydıkları auralar uzun bir dağ kadar ağırdı. On beş Derebeyi Ye Xinghan'ın koruyucularıydı ve kaynak güçleri ile birlikte Güneş Ay İlahi Salonunda yüksek pozisyonlara sahipti.  Ancak onlar bu dört kişiye baktıklarında gözleri derin bir saygı ile parlıyordu.

 

Çünkü o dördü tarikatlarındaki büyüklerdi.

 

Ve tarikatlarında bir büyük olabilmek için gerekli gereksinimlerden birisi Egemen Kaynak Alemine ulaşmaktı.

 

Üstelik bu dört kişi basit büyükler değil en iyi yirmi arasında olan büyüklerdi. Onların arasından birisi ilk ondaydı. Onlar sırasıyla On Birinci Büyük Ye Juanyun, On Beşinci Büyük Ye Shi, On Yedinci Büyük Ye Shuran ve kaynak gücü yüksek seviyeli bir Hükümdar'a yakın olan ve çoktan yedinci seviye Egemen Kaynak Aleminde bulunan Dokuzuncu Büyük Ye Guying idi!

 

"Sadece basit bir Yun Che Genç Efendiyi bu kadar öfkelendiriyor. Genç Efendi onu gözünde büyütmüyor mu?” İlgisiz On Beşinci Büyük Ye Shi Ye Xinghan'ın sakinleştiğini görüne söyledi. 'Yun Che' ismini ilk kez duyuyor değildi. Sonuçta İlahi Anka Tarikatının genç neslinin on büyük dahisini tek başına yenmek üç sene önce büyük bir karmaşaya yol açmıştı. Bunu bilmemek gerçekten zordu... Ancak onlar bunu duysa da Yun Che ile aralarındaki seviye farkı nedeniyle ilgilenmemişlerdi. Yun Che'nin Genç Efendilerini kaynak arkında önleyip ardından öldüğünü duyduklarında ise sadece gülmüşlerdi…  Çünkü Genç Efendilerini gücendiren biri kaynak arkında ölmese bile dışarı çıktığında daha sefil bir şekilde ölecekti.

 

Yun Che'nin hayatta olup iki koruyucusunu öldürdüğünü öğrendikten sonra Ye Xinghan tamamen öfkelenmişti. Onu hemen öldürmek istemişti ve bunun yanında Güneş Ay Kutsal Arkını kullanıp yanında on beş koruyucusu ile dört Büyüğü getirmekten bile çekinmemişti! Bu sanki tavuk kesmek için öküz bıçağı götürmek gibiydi!

 

"Ye Shi haklı." Ye Shuran hafifçe onayladı ve konuştu: "Yun Che'nin etkiletici bir yeteneği olsa da Genç Efendi nasıl bir statüye sahip? Nasıl olur da genç efendiden böyle bir muameleye kayık olabilir? Eğer genç efendi onu öldürmek istiyorsa neden Kutsal Arkı kullanıp kendi gelmesi gereksin? Sadece ben bile onu öldürmek için yeterliyim."

 

Ye Xinghan yüzü soğuk ve karanlıkken sessizce bildirdi: "Yun Che... Ölmeli!!"

 

Ye Huying kafasını hafifçe kaldırdı, ardından konuştu: "Genç Efendi, bu yaşlı adam bu sefer Yun Che'yi öldürmek adına Mavi Rüzgara giderken biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyor."

 

"Dokuzuncu Büyük neden böyle söyledi? Dördümüz buradayken bin tane Yun Che olsa da kesinlikle ölecek. İki çöp olan Ye Qingsheng ve Ye Ziyi'yi öldürebilmesi gerçekten beklenemedik ama nasıl olur da dördümüze karşı gelebilir?” Ye Guying'in sözü Ye Shi ve Ye Shuran'ın şaşkınlık oluşturmasına neden oldu. Dokuzuncu Büyük Ye Guying'in kaynak gücü yüksek seviyelere ulaşmıştı. Onun tarikattaki pozisyonu yüksekti ve o da bir büyük olsa da, Ye Guying onları Ye Shi ve Ye Shuran olarak çağırabilse de, Ye Shi ve Ye Shuran hala ona saygı gösteriyor ve onu Dokuzuncu Büyük olarak çağırıyorlardı.

 

"Hayır, dikkatli olmamız gereken Yun Che değil onu gölgelerden koruyan kişi, ya da daha açık olmak gerekirse onun... Ustası!" Ye Guying ciddiyetle cevapladı: "Her ne kadar Genç Efendi öfke ile hareket etse de o aptal değil. Bunu daha önce düşündüğüne ve bu nedenle bizi yanında götürdüğüne inanıyorum."

 

"Dokuzuncu Büyüğün dediklerine katılıyorum." On Birinci Büyük Ye Juanyun konuştu: "Yun Che'nin gençken kaynak damarları sakatmış ve daha sonra mucizevi bir şekilde iyileşmiş. Üç sene önce sıralama turnuvasında yedi ulusu dağıttığı zaman gelişime başlayalı dört sene bile olmamıştı! Ve şimdi üç sene daha geçti ama gücü Ye Qingshen ile Ye Ziyi'yi öldürecek boyuta ulaştı! Bu güç seviyesi aşırı abartılı olarak tarif edilebilir. Bizim Dört Büyük Kutsal Bölgemiz tüm kaynaklarını harcasa bile bu kadar kısa sürede birini bu yüksekliğe çıkaramaz.  Böyle bir öğrencinin nasıl bir ustası olduğunu hayal etmek gerçekten güç!"

 

(Ç.N: Ufak tatlı ve yaş olarak küçük bir kız ???? )

(Aynen birkaç bin yaşında galiba fazla büyük değil.)"Üç sene önce, onun arkasında çok güçlü ve gizemli bir ustanın olduğuna dair dedikodular vardı ama kimse ustasını görmedi." Ye Guying kayıtsızca devam etti: "O sene korkusuz bir şekilde İlahi Anka Şehrinde tüm İlahi Aka Tarikatının karşısına geçti. O zaman daha yirmi yaşında bile değildi, yani bu kadar sakin ve cesur olmasına imkan yok. Mutlaka güvendiği biri olmalı. Bu da arkasındaki ustasının İlahi Anka Tarikatından korkmamasını sağlayacak kadar güçlü olduğu anlamına geliyor. O anda İlahi Anka Tarikatı da bunu düşünmüş ve bu nedenle sıralama turnuvasında Yun Che ile bir sürtüşmeleri olmayacağını bildirmeyi ancak kaynak arkında onu öldürmek için Feng Feiyan'ı göndermeyi seçmişlerdir."

 

"Beni en çok merak ettiren İlkel Kaynak Arkından nasıl çıktığı." Ye Guying fevam etti: "Dört Kutsal Bölge de kaynak arkında kalan kişilere sahipti ama onların kemikleri bile bulunamadı, ancak Yun Che dışarı canlı çıkabildi..."

 

"Bunu açıklaması kolay." Ye Shi gülümsedi ve konuştu: "Genç Efendi üç sene önce kaynak arkındayken Tiran İmparatorun İlahi Damarlarına sahip olan Xia Yuanba'nın  kaynak arkı kapanmadan önce dışarı çıktığını söylemişti. İlahi Anka Tarikatının Prensesi de Genç Efendi tarafından Yun Che ile birlikte kalede tutsak bırakılmıştı ama Prenses dışarı çıkmayı başardı... Bunun nedeni onların kaynak arkındaki kazaları önlemek için tasarlanan Mutlak Hükümdar İbadethanesinin uzaysal hazinesine sahip olmalarıydı. Yuanba ve Prenses Kar bu eşyanın sahibiyle çıktı yani Yun Che de bir tanesine sahipti!! O açıkça üç sene önce kaynak arkında kalmadı ve bu eşyanın yardımı ile kaçtı. Ancak genç efendiyi gücendirdiğini düşündüğünden kaynak arkını terk etmenin sadece ölüm ile sonuçlanacağını biliyordu. İlahi Anka Tarikatı da onu bırakmayacaktı bu nedenle kaynak arkından çıkar çıkmaz saklandı ve böylece herkes onun öldüğünü düşündü. Bu şekilde kimse onun peşine düşmedi ve o günden itibaren o da gizlenerek yaşayıp güçlendi ve sonunda ortaya çıktı."

 

"Evet." Ye Shuran onayladı. "Bu tek açıklama. Bu Yun Che çok kurnaz ve üç sene boyunca hem bizim Güneş Ay İlahi Salonumuzu hem de İlahi Anka Tarikatını aptal yerine koydu... Genç Efendinin bu kadar öfkelenmesine şaşmamalı!"

 

Yu Guying hafifçe kaşlarını hareket ettirdi ve ardından yavaşça onayladı: "Bu gerçekten en iyi açıklama. Ama hala beni endişelendiren bir şey var... Ye Qingsheng ve Ye Ziyi genç efendi tarafından yerleştirilen ruh damgalarına sahipti.  Ama ikisinin ruh kristali parçalanıp öldükleri kanıtlandığında Genç Efendi sadece Ye Ziyi'nin ölüm damgasını aldı. Bu da Ye Qingshen'in ruh damgasının ölmeden önce silindiği anlamına geliyor! Bir ruh damgasını silebilen biri nasıl olur da damgayı tespit edemez! Ama o Ye Ziyi'yi doğrudan öldürdü ve sanki onu öldürüp genç efendiye bilerek haber vermiş gibi..."

 

"Hahahahah!" Ye Shuran aniden güldü: "Dokuzuncu Büyük her zaman sakin ve bilgedir, böyle şeyleri dikkatlice düşünmesi gerçekten hayranlık duyulası. Ama bu sefer çok endişeleniyorsunuz. Her ne kadar Yun Che'nin arkasında güçlü bir usta olsa da ne kadar güçlü olursa olsun nasıl olur da Dokuzuncu Büyükten güçlü olabilir? Güneş Ay İlahi Salonumuz on bin yıldır bu kıtada ve korktuğu kim var? Genç Efendi tarafından 'fark edilmek' bu küçük Yun Che'nin hayatındaki en büyük onur olmalı. Yeteneği ve gücü on kat daha yüksek olsa bile Güneş Ay İlahi Salonumuzun karşısında... O sadece her an basabileceğimiz bir çekirge! Eğer gerçekten Dokuzuncu Büyüğün söylediği gibi güçlü bir ustaya sahip olsaydı... Neden üç sene boyunca ölü gibi gözükmesine gerek olurdu?"

 

"Shuran'ın söylediği mantıklı." Ye Juanyun onayladı: "Ruh damgası kırılırken her zaman içindeki kaynak enerjisinin silinme ihtimali var. Ye Qingsheng'in ruh damgasının kudreti kimsenin haberi yokken uzun süre önce kaybolmuş olmalı ve bu da oldukça normal."

 

"Hehe..." Ye Guying güldü: "Belki de gerçekten çok fazla düşünüyorumdur."

 

"Dokuzuncu Büyük her zaman dikkatli düşünür ve asla kimseyi küçümsemez. Bu nedenle Cennetsel Hükümdar tarafından bu kadar değer görür." Ye Shi gülümsedi ve konuştu: "Bu da aynı şekilde Dokuzuncu Büyüğe her zaman hayran olmamın nedeni... Oh? Görünüşe göre Mavi Rüzgar sınırlarına yaklaşmışız. Yun Che acaba bizden haberdar olup bir fare gibi yüzünü  kapayıp kaçtı mı."

 

Mavi RÜzgar Ülkesinin kuzeyi, Asgard.

 

Gecenin geç saatleriydi ama Aşırı Buzun kar Bölgesinin gökyüzü sonsuz kar ve buz tarafından yansıyan kül beyazı idi. Asgard'a gelen Yun Che ve Xiao Yun kaynak arkını terk etmemişti. Güneş Ay İlahi Salonunun gelmesine ne kadar olduğunu tahmin ettikten sonra iki kıyafet, kemer ve ayakkabı çıkarmıştı ve bunlar birbirinin aynısıydı: "Xiao Yun hemen bunları giy!"

 

Xiao Yun ve Yun Che'nin beden şekilleri aşırı benzerdi bu nedenle Yun Che'nin kıyafetleri ona oluyordu.---------ÇEVİRMEN NOTU-----------

 

Yun Che ne yapacak? Savaş olacak mı? Elbiseler ne işe yarayacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41606 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44033 Bölüm Sayısı


creator
manga tr