Bölüm 759

avatar
13536 35

Against The God - Bölüm 759


Bölüm 759: İnanılmaz Utanç
Yun Che Xuanyuan Yufeng'i ele geçirmek için harekete geçmeden önce Xue'er'e ses iletimi yaprak dikkatli olması gerektiğini söylemişti. Xuanyuan Jiuding'in ani saldırısının karşısında, Xue'er biraz bile ürkmezken hafifçe karlı elini kaldırdı. Beyaz elbise kolunun yumuşak sallanışıyla birlikte önünde oluşan koyu kırmızı bir alev oku oldukça yavaş bir hızla Xuanyuan Jiuding'e fırladı.

 

Yeryüzü Kaynak Alemi’ndeki kişiler, düşük seviyeli koyu kırmızı kanak alevini küçümserdi, bu nedenle Xuanyuan Jiuding bu saldırıyı doğrudan göz ardı etmiş ve Xue'er'in boynunu kavramayı denemişti... Ancak bir an sonra ifadesi değişmişti, çünkü ona yaklaşan kavurucu, baskılayıcı güç onu anında boğmuştu.

 

Büyük şokun ortasında Xuanyuan Jiuding ellerini ileri doğru itmeye tereddüt etmedi. Kaynak gücü hızlıca katlarca artarken kaynak enerjisi yükselerek iki gri renkli elbise kolunun yukarı doğru dalgalanmasına neden oldu.

 

Bang!!!

 

İki Hükümdar’ın kanyak enerjisi çarpışarak patladığında dışarı doğru devasa enerji dalgalanması gelerek çevreyi sardı. Ling Yufeng ve Ling Tianni bile üç yüz metreden uzakta olmalarına rağmen bu enerji dalgalanması tarafından şiddetle uzaklaştırıldı. Sadece birkaç kilometre gittikten sonra durabildiler; bedenlerindeki tüm enerji ve kan karman çorman hale gelmişti ve neredeyse kan tükürüyorlardı.

 

Xue'erin alev oku Xuanyuan Jiuding'in önünde durdu... Ama o sadece durdu ve Xuanyuan Jiuding'in gücü nedeniyle yok olmadı. En ufak bir zayıflama belirtisi bile yoktu. Bu manzara Xuanyuan Jiuding'in göz bebeklerini küçülttü; gözlerine inanamıyordu. Aniden dişlerini sıkarken enerjisi bir kez daha yükseldi. Bu sefer tüm gücünü kullanmaktan tereddüt etmemişti.

 

Boğucu bir ses ile birlikte koyu kırmızı alev oku anında birkaç metre geriye itildi. Beyaz tülbentinin arkasında olan Xue'er'in parlak gözleri parlarken uzun elbise kolları bir kez daha hareket ederek yeşim elleri hafifçe ileri doğru itildi.

 

Anka Oku’nun alevleri anında keskince yükseldi ve gücü de katlarca arttı. Alev çok büyük olmasa da tüm gökyüzü koyu kırmızı renge dönmüştü.

 

Xuanyuan Jiuding'in zaten küçülen göz bebekleri daha da küçüldü. Deminki gücün karşı tarafın limiti olmadığına inanamıyordu... Üstelik göz açıp kapayıncaya kadar yaptığı gelişigüzel bir hareket ile bu güç neredeyse ikiye katlanmıştı.

 

Anka Oku’nun patlayıcı bir şekilde artan gücünün altında bedeni birkaç adım geri çekilmeye zorlandı. Dişlerini sıktı ve tüm enerjisini kollarına toplayarak kollarının iki kat genişlemesine neden oldu. Gözü dönmüş gibi ileri doğru saldırsa da bir yararı yoktu. Üstelik giderek dehşet verici bir hal alan yanma hissi de bedeninde yayılmaya başlayarak sanki adım adım ona yaklaşan araf alevine gidiyor gibi hissetmesine neden oldu.

 

Whoosh!!

 

Xuanyuan Jiuding'in iki uzun elbise kolu şiddetle yanmaya başladı ve ifadesi de giderek acılı bir hal aldı... bu alevlerin parıltılı ışığının altında onun ellerinin koyu kırmızı renk almak yerine kömür siyahı olduğunu görebiliyordu.

 

"O... On üçüncü Büyük!" Mu Yuanzhi şok içinde haykırdı. Yun Che dışında bu sahneye bakan herkes rüyaya girmiş gibi boş boş bakıyordu. Xuanyuan Jiuding kudretli Cennetsel Kılıç Bölgesi’nin On Üçüncü Büyüğüydü ve tüm kıtadaki en güçlü kişilerden biriydi! Yun Che'yi pes ettirmek için alçakça Asgard öğrencisi olan bu ufak kıza saldırmıştı. Üstelik bu bir sürpriz saldırıydı. Bu, kolaylıkla elde edilebilecek bir şeydi... Ancak istediği şeyi elde edememişti. Üstüne, rakibinin tek darbe ile yaptığı karşı saldırı ile geri çekilmeye zorlanmış ve göz açıp kapayıncaya kadar dezavantajlı bir duruma düşmüştü.

 

Xuanyuan Jiuding'in kaynak gücü altıncı seviye Egemen Kaynak Alemi’ndeydi... Ling Yufeng, Lig Tianni ve diğerlerinin yanında tanrı gibi bir varlıktı.

 

"Yuanzhi... Bana yardım et!!" Xuanyuan Jiuding kükredi, sesi acıdan titriyordu... Derisinin yandığını açıkça hissediyordu.

 

Sanki bir rüyadan uyanmış gibi Mu Yuanzhi'nin bedenindeki enerji patlarken arkasındaki uzun kılıç uçarak eline indi. Ardından saldırıya geçti... Ama bu saldırı Xue'er'e doğru değil de Xuanyuan Jiuding'i bastıran koyu kırmızı alevlere doğruydu. Bu kısa anda Xuanyuan Jiuding'in bedeni çoktan aşırı yanmış bir hale gelmişti. Eğer Mu Yuanzhi ilk önce alevlerden kurtulmasına yardım etmezse ellerinin işe yaramaz bir hale gelmesi mümkündü.

 

Önceden tüm odakları Yun Che'deydi. Yun Che'nin kaynak gücü şaşırtıcı derecede düşük olsa da dikkatsiz olmaya cüret edemiyorlardı. Sonuçta Yun Che hakkındaki her bir söylenti bir öncekinden daha da şok ediciydi.

 

Ancak rüyalarında bile onunla gelen bu ufak kızın bu kadar dehşet verici olacağını düşünmemişlerdi! O, açıkça Yun Che'den çok daha dehşet vericiydi!!

 

Yun Che, Mu Yuanzhi'nin Xue'er'e doğru ilerlediğini gördüğünde en ufak endişe hissetmemişti. Her ne kadar iki Kılıç bölgesi büyüğü oldukça güçlü olsa da, Xue'er kendi kaynak gücü ile onları kolaylıkla yenebilirdi. Ve bu ona zaman kazandırıyordu. Sol kolunda mavi bir ışık parlarken Kaynak Kulpu Xuanyuan Yufeng'in zihnine işledi.

 

Mu Yuanzhi'nin kılıcı zifiri karanlıktı. Saldırırken bedeninden dalga gibi bir dalgalanmalar yayılmaya başlamıştı.

 

Clang!!

 

Kılıcın ucu Anka Oku’nun ucuna battı. O anda patlayıcı kılıç niyeti yakın çevrede dağıldı ve parçalanarak ayrılırken tiz bir ses oluşturdu. Anında, koyu kırmızı alevlerin aurası gözle görülür şekilde düştü ve sonunda Xuanyuan Jiuding'in baskısı da biraz azaldı. Bedenindeki acıyı görmezden gelirken enerjisini çılgınca yükseltti ve arkasındaki kılıç eline geldi... Kılıcı Mu Yuanzhi'ninki gibi zifiri karanlık ve düzdü. Ancak sıra dışı bir güç ve prestij ile yükseliyordu.

 

"Cennetin Kudretli Kılıç Formasyonu... Yıldız Delen!"

 

Riip!!

 

Boşluk bir kıyafet gibi yırtılırken metrelerce uzunluğunda bir yarık ortaya çıktı. Bu kılıçtan gelen yükselen kılıç niyeti ve yoğun güç bile, uzaktan izleyen Ling Tianni ve Ling Yuefeng'i sanki kılıç tanrısı etki alanına şahitlik ediyor gibi hissettirmişti.

 

İki kılıç bölgesi büyüğünün kılıçları hareket etti ve Anka Oku’nu zorla geriye ittirdi. Güçlü alevler hafifçe zayıflamıştı. Xuanyuan Jiuding ve Mu Yuanzhi aynı anda dişlerini sıkarken kaynak enerjilerini ve kılıç niyetlerini tamamen serbest bıraktı. Artık kendilerini tutmaya bile cüret edemiyorlardı. Her ne kadar en sonunda üstün gelen taraf olacaklarsa da zihinlerinde en ufak bir rahatlama bile yoktu... Onlar onurlu kılıç bölgesi büyükleriydi, ancak ikisi birlikte ufak bir kız ile ilgilenmek durumunda kalmışlardı...

 

Bu, onlar için kabul edemeyecekleri bir aşağılanmaydı.

 

Ancak o anda tüm güçlerini serbest bırakmış olsalar da bu Xue'er'in de bunu yaptığı anlamına gelmiyordu.

 

Xue'er sağ kolunu üçüncü kez salladı, kar beyazı elbise kolu nazikçe çırpındı, kaşlarının ortasındaki Anka Damgası hafifçe parladı... Sessizliğin içinde bir anka sesi yankılandı. Ancak kimse bu sesin nereden geldiğini bilmiyordu.

 

Ucunda alevler bulunan Anka Oku bir kez daha patlarken, ok göz açıp kapayıncaya kadar bir Ankaya dönüştü. Arafın dibinden geliyor gibi gözüken koyu kırmızı parlaklık ve kavurucu sıcaklık kolaylıkla iki kılıç bölgesi büyüğünün kılıç formasyonlarına girdi ve bedenlerini acımasızca kapladı.

 

"Aghhhh!!"

 

Xuanyan Jiuding ve Mu Yuanzhi'nin ifadeleri bir kez daha değişirken aynı anda acı içinde inlediler. Dişlerini neredeyse kıracak kadar sıkıyorlardı ve kıtadaki en yüksek seviyeli kılıç niyeti ve güç olarak kabul edilebilecek kılıç niyeti ve güç ile alevleri parçalamayı denediler. Ancak tüm güçlerini tüketip hayatlarını bile bu iş için kullansalar da alevleri yine de dağıtamadılar. Bunun yerine kılıçları hızlıca yok olmaya başladı. Kılıç formasyonları bastırıldı ve hızlıca çöktü.Zaten zifiri karanlık olan iki uzun kılıç hızlıca kırmızıya döndü, sanki iki sıradan demir parçası gibiydi. Ancak  kılıç bölgesi büyüklerinin partnerleri olan bu kılıçlar nasıl olur da sıradan demir parçaları olabilirlerdi?  Bu iki kılıcın yanıp kırmızıya dönüşmesi için sıcaklığın akıl almaz bir noktaya ulaşması gerekliydi.

 

Xuanyuan Jiuding ve Mu Yuanzhi'nin avuçlarından siyah dumanlar çıkarken bir parça alev bedenlerine ve saçlarına yayıldı. İkisi de gözü dönmüş gibi onları bastırmayı denedi ama hızlıca daha fazla alev oluşmaya başladı... O an alev arafına düştüklerini ve yandıklarını hissediyorlardı. O kadar acı çekiyorlardı ki, ölmek istiyorlardı ama geri çekilemiyorlardı... Çünkü önlerindeki alevler çok dehşet vericiydi. Biraz bile rahatladıkları an yarım adım geri çekiliyorlardı ancak önlerindeki alevler hemen ilerleyip onları yok etmeye çalışıyordu.

 

"Hanımefendi... Lütfen... Merhamet edin..." Xuanyuan Jiuding'in sakalları çoktan yanmaya başlamıştı ve tüm bedeni de ısıtılmış bir demir parçası gibi kırmızıya dönmüştü. Bu duruma zorlandığından artık kılıç bölgesi büyüğü olarak haysiyetini önemsemeden Xue'er'e yalvarmıştı.

 

Xue'er alevlerini çekmedi ve Yun Che’ye baktı; o anda Yun Che'nin yüzünün solduğunu ve gözlerinde dehşet verici bir bulutluluk olduğunu gördü.

 

(Ç.N: İntikamcı Che... Yippaaa(

 

Uzaktan trajik haykırışlar geldi. Cennetsel Kılıç Villası’nın birkaç köşesi yanmaya başlarken çok sayıda villa öğrencisi acı içinde yerde yuvarlanmaya başlamışlardı... Xue'er'in oluşturdu anka alevleri birkaç yüz metre havada olsa da o yine de bir Hükümdar idi... Kalıntı gücü olsa da bir Hükümdar’ın oluşturduğu anka alevleri nasıl olur da kılıç villası öğrencilerinin direnebileceği bir şey olabilirdi?

 

Villanın garip durumu Xue'er'in kırmızı dudaklarını ayırırken kalbi kaosa girdi. Hızlıca yeşim kolunu kaldırdı, uzun elbise yenini salladı. Bir anda Anka Oku yön değiştirerek Cennetel Kılıç Sıradağları’nın batısına doğru uçmaya başladı ve beraberinde anka haykırışı ve duman getirdi.

 

Boom!!!

 

Anka Oku yüksek bir dağın zirvesine düştü. Bir patlama sesiyle birlikte tüm dağ anında yok oldu. Alevler dehşet verici bir hızla dağdan düştü, ardından yok oldu... Lavlarla birlikte tüm dağ bir yol haline geldi.

 

Villadaki aşırı yüksek sıcaklık da hızlıca yok oldu. Villa büyükleri ve öğrencileri batıdaki alevlere bakarken ruhları şiddetle titriyorlardı.

 

Villa insanları için Xue'er'in seviyesi fazlasıyla fantastik bir şeydi.

 

Xuanyuan Jiuding ve Mu Yuanzhi sonunda kabustan kurtuldu. Anka alevleri uzaklaştığı an onlar aklını kaybetmiş bir kurt gibi haykırarak geri çekildi. Bedenlerini hiç terk etmeyen kılıçları bile ellerinden altlarındaki pisliğe düşmüştü. Çılgınca nefes alırlarken bedenlerindeki yanıkları bastırmak için enerjilerini yönlendiriyorlardı.

 

Kılıçları tutan elleri kavrularak siyah olmuştu. Bu, özellikle de doğrudan temasa geçen Xuanyuan Jiuding'in sağ eli için geçerliydi, kemikleri bile yanmıştı. Bedenindeki cübbesi çoktan felaket bir duruma gelmişti ve saçı ile sakalı yanarak kül olmuştu. Akıl almaz derecede sefil gözüküyorlardı.

 

İkisi de hayatlarında bu kadar trajik bir duruma gelmemişlerdi.

 

"Anka alevleri! Sen... Sen de kimsin!!" Yoğun acı çeken Xuanyuan Jiuding sesindeki titreme ile birlikte bağırdı. Kendisini İlahi Anka Tarikatı hakkında oldukça bilgili olarak görüyordu ve Feng Tianwei ile bile daha önce düello yapmıştı... Sadece İlahi Anka Tarikatı’nın Büyük Tarikat Lideri ona denkti.

 

Ancak bu kızın auası çok gençti... Nasıl olur da böyle dehşet verici bir kaynak enerjisine sahip olabilirdi?! Anka Tarikatı ne zaman böyle canavarca bir kişiyi büyütmüştü?!

 

Konuşmayı bitirdiğinde aniden üç sene önceki söylentiyi hatırladı. Göz bebekleri küçüldü ve şok içinde haykırdı: "Sen... İlahi Anka Tarikatı’nın Prenses Kar'ısın!!"

 

"Ne?!" Mu Yanzhi de aniden büyük şok ile kafasını çevirdi.

 

Kıtadaki herkes Yun Che'nin üç ayda Anka Tarikatı’nda yaptığı yıkımı biliyordu. Aynı zamanda dört büyük kutsal bölge bu yıkımı bitiren kişinin Prenses Kar olduğunu da duymuştu. Üstelik Prenses Kar'ın üç senelik derin uykusu kaynak gücünü fazlasıyla yükseltmişti. O, Yun Che ile birlikte Mavi Rüzgar Ülkesi’ne dönmüştü.

 

İkisi birlikte hareket etmesine rağmen onun tarafından bastırılmaları için, onun gelişiminin onlardan en azından küçük bir alem yüksek olması gerekliydi!!

 

Yani gelişim seviyesi en azından Sekizinci Seviye Egemen Kaynak Alemi’ndeydi!

 

Üstelik bu seviyedeki biri hangi kutsal bölgede olursa olsun en güçlü on kişi arasına girerdi!!

 

Bu kız anka alevleri kullanıyordu ve Yun Che'nin yanındaydı. Üstelik anka alevleri de dehşet vericiydi... O sadece Prenses Kar olabilirdi! Ancak onlar Prenses Kar’ın gelişimini büyük ölçüde arttığını duymuş olsalar da bu seviyeye yükseldiğini asla hayal etmemişlerdi.

 

Prenses Kar sadece on dokuz yaşında olmalıydı...

 

On dokuz yaşında sekizinci seviye bir Hükümdar!!

 

Xuanyuan Jiuding ve Mu Yuanzhi nefes aldı ve aynı anda soğukça nefes verdi... Kılıç Bölgesi’nin büyükleri olarak statülerini bildirseler bile kimse onlara bu konuda inanmazdı.

 

Enerji dalgaları tarafından uçurulan Ling Tianni ve Ling Yuefeng ahşap heykeller gibi duruyorlardı... Xuanyuan Jiuding ve Mu Yuanzhi, onların gözlerinde tanrı gibiydi ama buna rağmen bu ufak kızın ellerinde utanç dolu bir yenilgi tatmışlardı. Şokları sözlerle açıklanamaz şeylerdi... Xuanyuan Yufeng'in şu an Yun Che'nin ellerinde olduğunu bile unutmuşlardı.

 

Xue'er cevap vermezken kar beyazı figürü hafifçe sallandı ve Yun Che'nin yanına hareketlendi. Endişe ile onun kasvetli yüzüne baktı ve konuştu: "Büyük Kardeş Yun, ne oldu? Korkutucu gözüküyorsun."

 

"…" Yun Che'nin Xuanyaun Yufeng'i kavrayan elleri bilinçsizce sıkılaştı. Xuanyuan Jiuding ve Mu Yuanzhi Xue'er tarafından bastırıldığında o da bu fırsatı Kaynak Kulpu ile Xuanyuan Yufeng'in hatıralarını aramak için kullanmıştı... Sonuçta Zi Ji'den bir şeyler duymuş olsa da bunun gerçek olduğuna emin değildi. Belki de Xuanyuan Yufeng'i yanlış yere suçlamıştı.

 

Bilinçsizce, Xuanyuan Yufeng konusunda hatalı olduğunu bile ummuştu. Sonuçta o, Ling Jie'nin öz annesiydi.

 

Ancak Kaynak Kulpu’nun arama sonuçları... Onu mutlak bir öfkeye itmişti!

 

----------------------

Chu Yuechan'ın durumunun sorumlusunu da öğrendi sonunda.  

 

Yun Che neler yapacak? Xuanyuan Yufeng'e neler olacak? İki büyüğe neler olacak? Chu Yuechan'a tam olarak neler oldu? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44235 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr