Bölüm 846

avatar
12197 30

Against The God - Bölüm 846


Bölüm 846: İblis Kılıcı, Işıksız Ebedi Gece
Boom, boom, boom, boom, boom, boom...

Altın renkli alevler karanlığı tüketirken ateş sütunları göğe doğru atılırken göğün kendisini bile şiddetle bozukluğa uğrattı. Keskin Altın Karga haykırışları yeryüzünü ve gökyüzünü kefenlerken Wentian'ın sefil acı haykırışları bunlara karıştı.

Xue'er gökyüzünde yüksekte süzülürken tüm dikkatini çevresindekileri korumaya odaklarken aynı zamanda arkasında olanlara dikkat ediyordu. Gergin ifadesi sonunda gevşemeye başlarken boğazından bir neşe haykırışı geldi: "Büyük Kız Kardeş İmparatoriçe kazandı... Wentian'ı karşı koymaya gücü olmayacağı bir konuma itti!!"

Xue'er'in sözleri hiç şüphesiz herkesin kalbindeki dehşeti rahatlatıp onları bahar duşu gibi tazeleyen bir şeydi. Adımları yavaşlarken onlar da güneye doğru baktı. Güney göğü altın ışık ile kaplanmıştı ve karanlığı zorlukla görebiliyorlardı. Havadaki karanlık enerjinin onlara olan sıkıntısı bile katlarca azalmıştı.

"BU harika... Bu harika!!" Murong Qİanxue duygulu şekilde bağırırken Yun Che'ye sıkıca sarıldı.

"Hahahha." Bir numara büyük bir iç çektikten sonra güldü: "Ne dedim ben, tanrıların gücünü miras alan İmparatoriçe nasıl olur da bu dünyada birine karşı kaybedebilir?"

"Phew!”  Yedi Numara göğsüne dokunduktan sonra dışarı çıkmaya başlayan karnına dokundu. Hafifçe gülümserken konuştu: "Küçük bebek, korkmana gerek yok. Artık her şey geçti, İmparatoriçe çoktan kötü adamı yerin dibine soktu."

"Wentian Dük Ming'den çok daha dehşet verici. İmparatoriçe tamamen öfkelendi ve kesinlikle onu küle çevirecek." Xİao Yun konuşurken kaşları titredi ve sesi şüphe ile doldu: "Wentian bu bedenin Juechen'e ait olduğunu itiraf etti ve aurası da onunkine benziyor... Burada tam olarak neler oluyor?"

"Bu bizim anlayışımızı aşan bir şey gerçekten." Bir Numara konuşurken bu konuda düşündü. Tehlike geçtiğinden uçma hızı da fazlasıyla yavaşlamıştı ve dikkatini diğer yönlere aktarabiliyordu: "Ancak böyle bir şeyi daha önce efsanelerde duymuştum. Bu aşırı dehşet verici bir 'sahip olma' tekniğiydi ve bu teknik birinin ruhunun başka birinin bedenini istila etmesini sağlıyordu. Ardından ruh bedenin yeni efendisi oluyor ve onu kontrol eden orijinal arzuyu yok ediyor. Şu anda Juechen'in bedeninin Wentian'ın arzusu ile kontrol edildiğini gördük... Eğer bunu açıklamamız gerekirse bu gerçekten de o tür bir dehşet verici 'sahip olmadır'."

"Yani demek istediğin... Juechen tamamen yok mu oldu?" Xiao Yun gözleri genişlerken sordu.

"Bedeni hala orada ama ruhu çoktan yok olmuş olabilir. Belki de yok olması abartıdır." Bir Numara alçak sesle konuştu. Aynı zamanda Lingxi'ye doğru göz attı.

Beklendiği gibi Lingxi'nin usulca dudaklarını ısırdığını ve gözlerinin de hafifçe kızarmaya başladığını fark etti ama ses çıkarmayı inatçı şekilde reddediyordu.

Patlayıcı alevlerin gürlemeleri devam ediyordu ve her bir gürlemeye ufku delen ateş sütunları eşlik ediyordu. Bir Numara yana bakarken soğukça güldü: "Görünüşe göre imparatoriçe bu sefer tamamen öfkelendi. Wentian'on on canı olsa bile çoktan kül olmuş olmalı... Ah, bu şekilde kolayca ölmek onun için çok basit olur."

"…" Ancak o noktada Xue'er'in gülümsemesi yavaşça yok oldu. Güneye bakarken şüphe dolu bir yüzle kendi kendine mırıldandı: "Bu garip... Wentian'ın aurası nasıl hala orada, üstelik... üstelik..."

Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom...

İmparatoriçe birbiri ardına yüzlerce Araf Kırmızı Nilüferi göndererek aşağısındaki zemindeki sonsuz buzun dehşet verici bir arafsal ateş denizine dönüşmesine neden oldu ki bu ateş denizi kıtadaki herhangi bir volkandan çok daha dehşet vericiydi.

Eğer bu şekilde devam ederse tüm Aşırı Buzun Kar Bölgesi varlığını tamamen kaybedecekti. İmparatoriçe kendini tutmaya hazırlandı ama o anda uzun kaşları şiddetle dalgalandı.

Ateş denizinin içine açıkça gömülmüş olan karanlık aura neredeyse kaybolmak üzereyken aniden yükselmeye başladı...

BOOOOOMMMMM!!!!

Sanki bir volkan yerin altında aniden patlamış gibiyken İmparatoriçenin ateş nilüferi de kara ışık tarafından şiddetle uzaklaştırıldı. Yeryüzünü eriten ateş denizi bile karanlık ışık tarafından patlatılmıştı. Bu karanlık ışık o kadar derin ve yoğundu ki ilkel kaostaki kara deliklerden birini andırıyordu. Yavaşça genişlerken tüm Altın Karga alevleri de eşsiz bir güç tarafından geriye itildi.

Siyah ışığın merkezinde siyah renkli bir insan figürü duruyordu. Kıyafetleri dağınıktı ve kaşlarının çoğu ile saçları yanmıştı. Yüzünün yarısı kömür gibi olmuştu ve siması bir iblis gibi dehşet vericiydi. Bedeninin yarısı parlak kırmızı iken diğer yarısı siyahtı. Ama aurası ve silüeti şaşırtıcı bir şekilde Wentian'a aitti.

İmparatoriçenin su gibi soğuk gözleri hafifçe daraldı.

Wentian elinde büyük zifiri karanlık bir kılıç taşıyordu ve kötücül karanlık gözleri şok edici bir şekilde sonuna kadar açılmıştı. Wentian bir kez daha ortaya çıktığında alevler tarafından neredeyse tamamen bastırılan aurası da dehşet verici bir şekilde hayata dönmüştü. Anında daha önceki zirve gücündeyken yaydığı aurayı aştı ve öncekinden neredeyse iki kat kadar güçlü hale geldi.

Bedeninin çevresindeki siyah ışık o kadar güçlüydü ki sanki kendi küçük dünyasını kurmuş gibiydi. Altın Karganın ilahi kudreti ile dolu olan altın renkli alevler ve imparatoriçenin sınırsız öfkesi bu karanlık ışığa yaklaştıklarında tamamen geri püskürtülüp tamamen tüketiliyordu.

İmparatoriçe: "…"

"Sen... gerçekten..." Wentian'ın yüzü dehşet verici ve kötücüldü. Ağzını açtığından ağzından beyaz bir duman çıkmıştı: "Sen gerçekten bu egemenin... bu kadar zavallı gözükmesine yol açtın..."

Bu basit bir zavallı görünmek'ten çok farklıydı. Wentian İmparatoriçenin ateş denizi tarafından bastırıldığında yüzlerce Kırmızı Araf Nilüferine dayanmıştı ve neredeyse öleceği bu süreçte Cennetsel Günah İlahi Kılıcını bile zorlukla çıkarmıştı.

"Bu yöneticinin kabul etmekten başka seçeneği yok... ben güç seviyen hakkında tamamen yanılmışım... Sen bu yöneticinin... iblis kılıcını kullanmaktan başka şansının kalmamasına neden oldun... Ssss...." Wentian iblis bedenine sahip olsa da hala acı hissediyordu. Wentian Altın Karga Alevleri tarafından bedeninin yarısı yanık hale geldiğinden dolayı dayanılmaz bir acı deneyimliyordu.

İblis kılıcını çıkarmadan önce o ve İmparatoriçe savaşları sırasında sadece kendi güçlerine bel bağlamışlardı. İki tarafta herhangi bir dışsal kuvvet veya kaynak eşyasının gücünü kullanmamıştı ancak bu onun sefil ve zavallı bir yenilgiyi tatmasına yol açmıştı.

Aynı zamanda bu şu anki gücü ile İmparatoriçeye layık bir rakip olmadığı anlamına geliyordu!

Üstelik eğer zorlukla Cennetsel Günah İlahi Kılıcının gücünü serbest bırakmak için tüm arzusunu kullanmasaydı şu ana kadar belki de imparatoriçenin alevleri tarafından yakılarak kül olmuş olacaktı.

Wentian sonunda güç ve iblis tanrısı bedeni elde etmişti bu nedenle de göğün altında rakipsiz olduğunu düşünmüş ve kendisine 'bu egemen' ve 'bu yönetici' diyecek kadar kibirli hale gelmişti. Bu nedenle bu olay onun egosuna kıyaslanamayacak büyük bir darbe vurmuş ve onun en ağır aşağılanmayı yaşamasını sağlamıştı.

İmparatoriçenin göz bebekleri de karanlık bir ağırlık oluşmaya başlarken uzun ve narin kaşları da çatıldı. Her ne kadar önceki Wentian güçlü ve onu bastıracak kadar garip bir aura yaymış olsa da bu kadar ağır bir baskı etkisi oluşturmuyordu.

Ancak şu anki Wentian bu zifiri karanlık iblis kılıcını sıkıca tutarken her ne kadar ağır yaralı olup sefil gözükse de ilk kez kasıntı hissetmesine neden olmuştu. Aşırı karanlık,  ağır ve baskıcı bir aura sessizce yeryüzünde ve gökyüzünde süzülüyordu. Bu sanki sessizce büyüyen dehşet verici, dünya yok edici bir fırtına gibiydi.

"Bu yöneticinin seni öldürmek için bu iblis kılıcını kullanması bu yöneticinin iblis kanı uyanışını yavaşlatıp aynı zamanda bu yöneticiye bir utanç getirecek olsa da... Nasıl olur da bu yönetici.... senin gibi birini... bağışlayabilir?!!"

Wentian iblis kükremesi gibi dehşet verici şekilde uğuldadı. Aynı anda imparatoriçenin önündeki dünya da aniden karardı.

Bu dehşet verici değişiklik yavaşça olmak yerine anında yaşanmıştı ve altın kırmızı alev denizi tamamen bu zifiri karanlık tarafından yutulurken yoğun bir siyah renk halini almıştı. İmparatoriçe tepki verecek bile zaman bulamadı ve artık görebildiği tek bir ışık parçası bile kalmamıştı.

Bu manzaradan birkaç yüz kilometre uzakta olan Xue'er ve diğerlerinin olduğu konum da hızlıca karardı. Sanki gece perdesi üstlerine aniden inmiş gibiydi, her ne kadar tamamen karanlık olmasa da yakınlarındaki kişinin yüzünü bile zorlukla görür hale gelmişlerdi.

Görüşlerini  aniden örten bu karanlık aynı zamanda kalplerinde daha yeni tükenmiş olan korkuyu da yeniden alevlendirip daha büyük bir dehşet abisine batmalarını sağlamıştı.

"N... Neler oluyor?!"

"Yoksa... Wentian...."

"Çabuk gitmeliyiz!!" Xiao Yun yakınındaki Xİao Lie'ye dikkat ederken yüksek sesle haykırdı.

"Dikkatsiz hareketler yapmamalıyız!" Xue'er endişeyle bağırdı. Ellerini açtı ve tüm gücünü serbest bırakıp devasa bir ateş bariyeri oluşturarak herkesi içine aldı. "Bu dehşet verici güç bu kadar uzaklığa rağmen etkinleştirildiği an bize ulaştı yani tamamen aktive edildiğinde çok daha dehşet verici hale gelecek. Kaçmak tamamen anlamsız olmakla kalmayıp kaza sayısını da arttıracaktır. Herkesin bu bariyerde kalması gerek, tüm gücümü herkesi korumak için kullanacağım!!"

Her ne kadar Xue'er'in gücü Wentian'ın yakınına yaklaşamayacak düzeyse olsa da yüzlerce kilometre uzakta olduklarından Xue'er'in sekizinci seviye egemen kaynak aleminde olan anka gücünün bu kadar uzak mesafeden kırılması imkansızdı.

Çevresindeki dünya tamamen karardı ve bu imparatoriçenin hissettiği herhangi bir normal karanlık değildi, o sanki zifiri karanlık bir bataklığa çekiliyormuş gibi hissediyordu. Çevresindeki hava da aşırı akışkan olmayan bir hal alarak parmaklarını bile zorlukla hareket ettirmesine enden oldu. Aynı zamanda sayısız buz soğuğu, baskıcı ve kötücül aura her yandan ona taarruz ederken doğrudan kalbini ve ruhunu hedefledi.

Eğer Yun Che uyanık olsaydı bunu tek bakışta tanırdı. Bu Juechen'in Yun Che tarafından yenilmeden önce kullandığı Işıksız Ebedi Gece idi!!

"İmparatoriçe... bu karanlıkta... sonsuza kadar... yok ol!!" Wentian'ın hayaletvari sesi kötü ruhların ağıtı gibi yankılandı. Ardından vahşi ve kötücül bir kahkaha acı içerirken duyuldu: "Hhahahahahahah...."

İmparatoriçe elini kaldırdı ama avucunu göremedi. RUhsal algısını aşırı uzaklara kadar uzatsa da bu karanlık dünyanın sınırlarını hissedemiyordu. Sanki bu karanlık dünya limitsiz ve sınırsızdı. Aynı zamanda ruhsal algılamasının mesafesi de büyük ölçüde düşmüştü ve her geçen saniye bu karanlık dünyanın atmosferi çok daha akışkan olmayan bir hal alıyordu. Ölüm aurası yoğunlaşırken hafif bir bakış dönmesi hissetmeye başlamış ve sanki bir kara deliğin içine çekilmiş gibi bir umutsuzluk kalbinde doğmuştu.

Üstelik Wentian'ın varlığını bile hissedemiyordu. O kesinlikle bu karanlık dünyada saklanıyordu ve her an ona ölümcül bir darbe yapabilirdi.

Clang!!

İmparatoriçenin kaşları arasındaki Altın Karga mührü yandı ama bu karanlık dünyada, normalde göz alıcı bir ışık yayan mühür artık aşırı donuktu. Gözleri açıldı ve tüm Altın Karga alevleri dışarı akarken altın renkli bir ateş etki alanı oluşturdu.

Bu karanlık etki alanı tarafından yutulmuştu ve eğer kaçmak istiyorsa kendi ateş etki alanı ile bu karanlık etki alanını tüketmesi gerekiyordu!!

-------------ÇEVİRMEN NOTU------------

Savaş nasıl devam edecek? Savaşta üstün olan kim olacak? Savaşa biri karışacak mı? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin :D

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44245 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr