Bölüm 476: #####

avatar
15892 35

Against The God - Bölüm 476: #####


Çeviri: Useless Düzenleme: Fullbringer

Bölüm 476: Ejderha Kusurunun Kırılması 

Yun Che olağandışı bir şekilde, güç algılanan bir durumun içine girdi. Bir anda, acı hissetmedi veya herhangi bir ses duyamadı. Sanki çevresindeki her şey bir anda tamamen kaybolmuş gibiydi... Sanki şu anda sonsuz gökyüzünde hafifçe süzülüyor ve serbestçe yüzüyordu. Yeryüzü ve gökyüzü arasında ve kaotik boşluğun içinde onun varlığı sanki tek kalan şeydi.

Sonsuz görkemli ve kıyaslanamayacak kadar sakin doğa gücü ona akın etti. Güç bedenini kapladı ve içine girerek yaralarını iyileştirdi, kaynak enerjisini yeniledi ve bedenini güçlendirdi. Bu onun aşina olduğu bir enerjiydi ancak daha öncekine göre çok, çok daha saf olduğundan aynı zamanda yabancı gibiydi... Hayır! Bunlar aynı enerji gücüydü ancak enerjilerin seviyeleri farklıydı!

Bilinçliliği ona Buda’nın Büyük Yolunun bir kez daha seviye atladığını söylüyordu!

Ve bu seferki seviye atlaması daha öncekilerden tamamen farklıydı. İlk seviye atlamalarda gelişim seviyeleri aynı aşamanın içinde olsa da bu seferki tamamen çok daha yüksek bir aşamaya adım atmış gibi bir his veriyordu.

Daha önce Buda’nın Büyük Yolunun üçüncü seviyesine geçtiğinde, Jasmine Budanın Büyük Yolunun her üç seviyesinin bir dönüm noktası olduğunu söylemişti. İlk üç seviye başlangıç âlemleri olarak düşünülürken dördüncü seviyeye geçildiğinde bu orta aşamalı âlemlere girildiği anlamına geliyordu... Ve dördüncü seviyeye ölümlü beden ile girmek göğe yükselmekten daha zordu.

Ancak şu anda, önceki seviye atlamasından sadece üç senelik bir zaman geçtiğinde, Jasmine'nin 'göğe yükselmekten daha zor' dediği Buda’nın Büyük yolunun dördüncü seviyesine başarıyla girmişti.

Buda’nın Büyük Yolunda ilerlemek savaşlara veya kaynak enerjisine bağlı değildi. Onun gelişimi büyük ölçüde kavrayış ve sezgi ile alakalıydı. Bu on sekiz ay içinde Yun Che'nin Buda’nın Büyük Yolu basitçe her saniye harekete geçmişti ve zamanın yüzde sekseninden fazlasında kullanılış durumu en yüksek derecede ve en yüksek limitindeydi. Onun emdiği doğal güç zorlukla hesaplanabilirdi. Zamanla onun Buda’nın Büyük Gücü ve doğal güç ile ilişkisi de derinleşmişti. Ve en sonunda dördüncü seviyeye girerek tamamen farklı bir âleme adım atmıştı.

Bedeni de Buda’nın Büyük Yolunun daha yüksek seviyesi tarafından vaftiz edildi ve aşırı yüksek bir seviyede yeniden doğdu.

Yun Che'nin Buda’nın Büyük Yolunda seviye atlamasının ardından yaralarının yenilenme hızı da büyük ölçüde arttı. Yaralarının kapanma hızı gözle görülebilir düzeydeydi. Yun Che'nin kapanan yaralarından Jasmine açıkça kanın ince bir altın rengi ile karıştığını gördü.

"Buda’nın Büyük Yolunun Dördüncü Seviyesi... Efsanevi Azizlerin Bedenine doğru olan ilk adım. Beş yıldan daha az sürede... Bu, ağabeyimden bile hızlı..."

Jasmine usulca mırıldandı. Şu anda, o biraz huzursuzdu. Deneyimi ve bilgisi ile bile Yun Che'nin bu sefer seviye atlamasına derinlemesine şok olmuştu. İlk üç seviye atlayışı zaten beklentilerinin ötesinde olsa da sadece irkilmesine neden olmuştu.  Bu sefer ise duyguları 'şok' kelimesi ile açıklanabilirdi. Çünkü Buda’nın Büyük Yolunun dördüncü seviyesine girmek ilk üç seviyeden tamamen farklı bir kavramdı... Her ne kadar bu seferki seviye atlayışı on sekiz aydır bu boyutsal türbülansın içindeki cehennem gibi mücadele ile ilgili olsa da, Jasmine tüm nedenin bu olmadığını biliyordu. En önemli nedenleri algılama yeteneği ve şanstı. Diğer bir deyişle, doğal kaotik uzayın ona olan yakınlığı ve lütfu idi. Aksi halde, aynı beden ve aynı güce sahip olsa da farklı algılama yeteneği ve aynı uzaysal türbülansın içinde aynı şans ile on sekiz ay şöyle dursun, on sekiz yıl ve hatta yüz seksen yıl ve hatta bin sekiz yüz yıl kullansa bile onun Buda’nın Büyük Yolunun dördüncü seviyesine girmesi aşırı zordu.

Gözlerinin önündeki gerçek ona Yun Che'nin algılama yeteneğinin ve şansının ağabeyini fazlasıyla aştığını söylüyordu.

Dört saat içinde, Yun Che'nin bedeni tamamen rafine edildi. Buda pagodası kayboldu ve tüm iç ve dış yaralanmaları tamamen iyileşti. Gözlerini açtı ve o anda gözbebekleri altın bir parlaklık ile parladı.

"Çok iyi." Jasmine bu aşırı nadir fırsatta övgü ile onayladı: "Bu kadar hızlı bir şekilde Budanın Büyük Yolunda dördüncü seviyeye geçmeni beklemiyordum. Sen gerçekten doğan gücünü daha yüksek bir seviyede emme yeteneğine sahipsin. Budanın Büyük Yolunun dördüncü seviyesi senin kol gücünü elli tona çıkarıyor. Şu anki gücün ve bedeninin yenileme hızıyla, bu Ejderha Tanrısının soy lütfundan biraz bile aşağı kalmaz. Ejderha Tanrısının soyunun bütünleşmesi ile hala güç olarak eksik olsan da beden gücün Hükümdara yarım adım uzaktakilerden hiç de aşağı kalır değil! Yenilenme hızı olarak sıradan bir Hükümdarı bile aşıyorsun!"

"Şu anda Araf'a kolaylıkla dayanabilirsin! Ancak, büyümen şaşırtıcı olsa da 'Gürleyen Gökyüzü' kapısını aceleyle açmamalısın."

Budanın Büyük Yolunun ilk seviyesi ona iki tonluk kol gücü vermişti; Budanın Büyük Yolunun ikinci seviyesi dört tonluk kol gücü vermişti; Budanın Büyük Yolunun üçüncü seviyesi on tonluk kol gücü vermişti ancak dördüncü seviyesi ile arasında büyük bir fark vardı... Çünkü Budanın Büyük Yolunun dördüncü seviyesinin verdiği kol gücü tam olarak elli tondu! Beden gücünün artışı sezgisel olarak hissedilmese de yine de kol gücündeki artışa benzer bir şekilde şaşırtıcıydı.

Şu anki bedeni, yenileme yeteneği ve Budanın Büyük Yolunun seviyesi ile normal boyutsal türbülans basitçe ona artık bir zarar veremezdi. Burada herhangi bir baskı hissetmeden yaşayabilir ve hatta sorunsuz bir şekilde açıkça uyuyabilirdi.

Yun Che bedeninin kıyaslanamayacak kadar hafif olduğunu hissetti. Görüşü ve duyma yeteneği çok daha hassaslaştı. Hafifçe düşüncelerini uyandırırken bedeni yükselmeye başladı... Kaynak gücü Gökyüzü Kaynak Âlemine geçtiğinden sonunda uçma yeteneğine sahip olmuştu. On sekiz aylık süre zarfında kaynak gücü sekiz seviye ilerleyerek... Gökyüzü Kaynak Âleminin sekizinci seviyesine gelmişti!

Bir buçuk yıllık sürede Yeryüzü Kaynak Âleminin zirvesinden yüksek seviyeli bir Gökyüzü Kaynak uygulayıcısı haline gelmişti.

Yun Che Ejderha Kusurunu çıkardı ve elleri ile kavradı... On tonluk devasa ağır kılıcı iki ile kullanırken büyük bir ağırlık hissi hissediyordu. Ama şu anda onu tek eli ile kavrarken çok hafif gibiydi, sanki hiç var olmamıştı. On sekiz ay cehennem gibi deneyime bir hiç için dayanmamıştı. Sonunda gücünün İlkel Kaynak Arkına girdiğinden katlarca fazla olduğunu hissedebiliyordu.

On sekiz aylık kısa sürede bu gelişimi herkesi şoktan soldurmaya yeterdi. Ancak Yun Che ne şok oldu ne de sevindi çünkü sadece kendisi bu on sekiz ayda ne yaşadığını biliyordu.

"İlkel Kaynak Arkı durdu mu? Yun he çevreye baktı ve Jasmine'ye sordu.

"Durmuş olmalı, ancak nerede durduğunu bilmiyorum." Jasmine cevapladı: "Ama şu an endişelenmen gereken problem bu değil.  Şu an buradan nasıl çıkacağını düşünmelisin!"

"İki seçeneğin var... Formasyon Oluşturma Sanatını biliyorsan taş kapının kaynak formasyonunu sabitlemeyi deneyebilirsin. Eğer bu yeteneğe sahip değilsen, o zaman geriye kalan tek seçeneğin taş kapıyı veya duvarları zorla kırmak!"

Yun Che'nin kaynak formasyonu oluşturma yeteneği olup olmadığını doğal olarak Jasmine'de biliyordu. Yani buradan çıkmasının sadece tek bir yolu vardı.

Ancak bu yerdeki her bir taş ve tuğla İlkel Çağdan gelmişti; sağlamlık derecesi normal insanların anlayışını aşıyordu. Yun Che buradaki boyutsal türbülansa on sekiz ay dayanmış ve bedeni sayısız kez yaralanmıştı. Eğer Ejderha Tanrısının fiziği ve Budanın Büyük Yolunun yardımı olmasaydı çoktan sayısız kez ölmüş olacaktı. Ancak bu tuğlalar kim bilir kaç yıldır bu boyutsal türbülansın içindeydi... Ancak tek bir hasar bile almamışlardı.

Yun Che'nin gücü büyük ölçüde yükselse de saysız yıl boyutsal türbülansın içindeki taş kapıyı kırıp açmak nereden bakılırsa bakılsın gerçekçi değildi.

Ancak, bu yerden çıkmak istiyorsa bu onun tek yoluydu. Bunu denemeliydi ve belki de bir mucize gerçekleşebilirdi.

Yun Che Ejderha Kusurunu kavradı ve kendinin bile inanmakta zorluk çektiği kadar güçlü hissettiği bedenini hissederken konuştu: "Bu süre zarfında gücüm ve kaynak gücüm birkaç kat yükseldi. Belki gerçekten taş kapıya zarar verme şansına sahip olabilirim. Tek bir denemede küçücük bir çukur bile oluşturabilsem denemeye devam ederek en sonunda bir gün kesinlikle tamamen parçalayabilirim."

"Dene o zaman." Jasmine sakince konuşurken sabırlıca ona baktı. Kapının sağlamlık derecesini Yun Che’den daha iyi biliyordu ve Yun Che'nin şu anki güç seviyesini de Yun Che'nin kendinden iyi biliyordu.

Yun Che ileri adım attı ve kapının önünde durdu. Hafifçe nefes alırken Yanan Kalbi açtı ve iki eli ile Ejderha Kusurunu kaldırdı. Ardından kaşlarını ördü, kaynak enerjisini topladı ve Düşen Ayın Batan Yıldızı'nı kullandı.

Clang!!

Kıyaslanamayacak kadar kulak delici bir çarpma sesi duyuldu. Yun Che’nin kulakları metal iğneler tarafından delinmiş gibiydi. Yoğun ağrı ile geçici olarak duyma hissini kaybederken aşırı büyük geri tepme beklentilerini aşarak ona taarruz etti. Yun Che'nin kolu anında uyuştu ve Ejderha Kusuru ellerinden uçtu. Bir 'clang' sesi ile duvara vurdu ve ardından yere düştü. Yun Che'de uçarak geri gönderildi ve sırtı ağır bir şekilde arkadaki duvara çarptı, çarpışma onu tamamen sersemletti.

Bu inanılma büyük geri tepme, Yun Che’nin şu anki gücünün eskisine göre ne kadar yükseldiğini kabaca anlamasını sağladı. Ve böyle bir geri tepme ile beynini ve kan akışını hafif ve geçici olarak karıştırmaktan başka herhangi bir zarar almamıştı. Hızlıca ileri adım attı ve gözleri Ejderha Kusurunun değdiği pozisyona indi... Ve o pozisyon, artık ayna gibi pürüzsüz değildi. Bunun yerine aşırı küçük bir nokta ortaya çıkmıştı!!

Her ne kadar bu beyaz nokta çok küçük olsa da ve hatta birinin dikkat etmeyeceği kadar görmezden gelinebilecek gibi bir şey olsa da sonuçta bir beyaz nokta gerçekten de oluşmuştu!

Zaman akarken, beyaz nokta eski haline geri dönme belirtisi göstermemişti. Yun Che'nin kalbinde bir neşe yükseldi. Her ne kadar bu aşırı küçük bir beyaz nokta olsa da bu taş kapının aşılamaz olmadığını ve şu anki halinin küçük bir zarar da olsa ona hasar verebildiği anlamına geliyordu.

Biraz önce tüm gücünü kullanmadığından bahsetmeye bile gerek yoktu!

"Oh." Jasmine beyaz noktaya baktı. Hafif bir tepkinin haricinde başka bir duygu ortaya çıkarmadı.

"Bu kapıyı gerçekten yavaşça kırıp açabilirim." Yun he heyecanlandı. Boyutsal Türbülans durmuştu ve gücü patlayıcı bir şekilde yükselmişti. Şu an kaçma umudu da görebiliyordu; heyecanlanmaması imkânsızdı. Avucunu uzattı, Ejderha Kusuru ellerine döndü. Sıkıca onu kavrarken gözleri kararlılık ile doldu.

"Araf!"

Sığ bir kaynak ışığı Yun Che'nin bedeninden çıktı ve aurası anında şiddetlendi. Gözlerinde koyu kırmızı, taze kan benzeri bir renk aydınlandı. O an Anka alevleri de yükselirken Ejderha Kusurunu hızlıca kapladı. Araf etkinleştiğinde bedeni hala biraz ağır hissetse de eskiden hissettiği bedenine bir dağın baskı yaptığı ve organlarının parçalanmak üzere olduğu hisse göre tamamen farklıydı. Kanyak gücü İmparator kaynak Âlemine geçerse hiç baskı hissetmeden bunu kullanmayı sürdürebileceğine inanıyordu.

"Bu sefer, kesinlikle küçük bir çatlak oluşturacağım!" Yun Che kendine güvenen bir şekilde hırıldadı: "Her küçük çatlak, bir gün dışarı çıkmam için yeterince büyük bir çatlağı oluşturacak!"

Sözleri indiğinde Yun Che'nin aurası çoktan aşırı yükselmişti. Yüksek bir kükreme ile Anka alevleri ile kaplı Ejderha kusuru tüm gücü ile aşağı indi.

"Tahrip Edilmiş Gökyüzü, Yok Olmuş Yeryüzü!!!"

Boom!!!!!!

Taş kapının çevresindeki alan tamamen battı, sanki tüm dünya bir anlığına sarsıldı. Yun Che devasa geri tepmeye dayanmak için hazırlık yapmıştı. Ejderha Kusuru ve taş kapı temas ettiği an elleri uyuşmaya başladı. Aniden elleri garip bir şekilde hafiflemiş hissetti.

Clang…

Şiddetli enerji baskısı Yun Che'ye doğru gönderildi, acımasızca ona çarptı ve ağız dolusu taze kan tükürmesine neden oldu. Sırtı yeniden ağırca arkadaki duvara çarptı ve bu çarpma öncekinden daha ağırdı. Ejderha Kusuru ellerinden uçtu. Ancak bu sefer ikiye ayrılmıştı ve parçaları iki farklı yöne uçmuştu.

Bozulan boşluğun içinde uzun ve acılı bir ejderha haykırışı yankılandı...

---------ÇEVİRMEN NTU--------

Yazar daha önce ye Xinghan'ın Ejderha Kusurunu kırdığını yazmış. Sonra unutmuş. Unutunca da demiş ki o zaman kırılmadı unutun bu sefer kırıldı ????  

Ejderha Kusuru kırılınca Yun Che ne yapacak? Nasıl çıkacak? Silahsız neler yapabilecek? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44306 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr