Bölüm 499

avatar
16884 48

Against The God - Bölüm 499


Çeviri: Useless Düzenleme: Fullbringer

 Bölüm 499: Yun Ailesinin Durumu

Yun Che kafasını kaldırdı. Şehrin kuzey doğu tarafında gerçekten de göğe yükselen bir mor parlaklık vardı. Ancak bu mor parlaklık biraz zayıftı; eğer biri dikkat etmezse onu fark etmezdi.

"Bu mor parlaklık da ne?” Yun Che sordu.

Yun Xiao'nun ifadesi biraz karardı ve konuştu: "Bu Yun ailesinin Atasal Abidesinin parlaklığı. Bizim Yun ailemiz yıldırım öz nitelikli kaynak sanatları çalışır. Kaynak enerjileri mor renklidir ve kaynak gücü yükseldikçe mor renk de derinleşir. Ayrıca... Kardeş Yun daha önce kaynak Kulpunu duydun mu?”

Yun Che onayladı: "Evet, o sadece Yun Ailesine özel bir soy yeteneği değil mi?"

"Mn." Kaynak kulpu hakkında konuşurken Yun Xiao'nun yüzünde bir üzüntü parladı. Devam etti: "Kaynak kulpunun limiti mor renklidir ve bu nedenden mor her zaman Yun ailesinin en kutsal rengidir, tüm öğrenciler doğum günlerinde maksimum kaynak güçlerini Atasal Abideye doğru salar, Atasal Abide tarafından yayılan mor parlaklığın ebedi olmasına katkı sağlar. Babama göre yüz yıl önce, Yun Ailesinin yükseliş zamanlarında, Atasal Abideden yayılan mor parlaklık Şeytan İmparatorluk Şehrinin göğünün yarısını kaplıyordu, ancak şu an... Zorlukla tespit edilecek kadar zayıf, mor bir parlaklık haline geldi. Dolayısıyla, Atasal Abideden yayılan mor parlaklığın zayıflığı Yun Ailesinin toplam gücünün ne kadar büyük ölçüde düştüğünü gösteriyor."

"Şeytan Kralın ölü olup olmadığı Yun Ailesini bu kadar etkiliyor mu?" Yun Che şaşkınlıkla sordu.

"Eğer bu sadece büyükbabamın hayatta olup olmadığı ile ilgili olsaydı kesinlikle durum böyle olmazdı. Bu mesele birçok başka konuyu da içeriyor." Yun Xiao'nun ifadesi soluklaştı.

Yun Che bir süre sessiz kaldı, yavaşça uçuşunu yavaşlattı ve sordu: "Yun Xiao, bana Yun Ailesinin düşüşünün arkasındaki nedeni detaylıca anlatabilir misin? Sonuçta ben de bir Yun'um ve oldukça merak ediyorum... Tabii ki uygun değilse anlarım."

Yun Xiao kafasını salladı: "Bu uygunlukla alakalı değil çünkü Hayali Şeytan Ülkesindeki herkes bunu biliyor... Bunu kolaylıkla öğrenebilirsin. Eğer Kardeş Yun bunu öğrenmek istiyorsa saklamak için bir nedenim yok."

Yun Xiao kafasını biraz kaldırdı, ifadesi üzüntülü oldu: "Yüz yıl önce Yun Ailesi gerçekten öne çıkan bir aileydi. Kaynak kulpunun yeteneği nedeniyle On İki Koruyucu Ailenin liderliği asla tehdit altında değildi. Tüm Hayali Şeytan Ülkesinde, Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi haricinde, On İki Koruyucu Ailenin koruduğu Şeytan İmparatorun Klanı, Yun Ailesi en güçlüydü. Yun Ailesi Şeytan Kraliyet Ailesine sadık ve kendini ona adamıştı, Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi de Yun Ailesine her zaman güvenirdi. Hatta Hayali Şeytan Kraliyet Ailesinin en değerli hazinesi olan Samsara Aynasını koruması için Yun Ailesine vermişti... Büyükbabamın neslinde büyükbabam ile Lord Şeytan İmparatorun arasındaki ilişki yönetici ve kul arasındaki ilişki gibi değildi; onlar birlikte büyüyüp birlikte deneyim kazanan en yakın arkadaşlardı. Onlar abartısız bir şekilde diğeri için ölecek iki arkadaştı. Yun Ailesinin insanlarıyız ancak büyükbabam Şeytan İmparator tarafından 'Şeytan Kral' olarak adlandırıldı. Bunun arkasında Şeytan İmparator ile aynı seviyede oturabilecek yeteneğe sahip olduğu anlamı çıkıyordu; bu Yun Ailemizin en büyük onuruydu"

"Ancak, yüz yıl önce başka bir kıtadan bir güç ortaya çıktı. Onlar kendilerine Kaynak Gökyüzü Kıtası diyorlardı ve denizin üzerinden milyonlarca kilometre geçebilecek bir ulaşım yöntemi kurup Hayali Şeytan Ülkesine ulaşmışlardı. Onların gelişi basit bir ziyaret değildi; onlar bizi istila etmişti, ayrıca Hayali Şeytan Kraliyet Ailesinin cennete karşı gelecek bir yeteneğe sahip olan bir Cennetsel Kaynak Hazinesine sahip olduğunu da biliyorlardı, bu nedenle, onu çalmak istediler. Onların hepsi aşırı güçlüydü ve her gelişlerinde Şeytan İmparatorluk Şehrini işgal ederken yanlarında aşırı güçlü kaçma aletleri getirerek bize başka seçenek bırakmamışlardı. Yüz yıl içinde yirmi kereden fazla işgale geldiler. Yüz yıl önce Lord Şeytan İmparator daha fazla dayanamadı; bir başka istilanın ardından bizzat onların kaçma formasyonu yaptığı yerde onları takip etti. Onların kaçma formasyonlarından birine alelacele girdi ve onlarla birlikte kaynak Gökyüzü Kıtasına gitti. Çok geçmeden, Lord Şeytan İmparatorun ölüm haberi geldi... Bunun ardından da başka haber yoktu."

Yun Che: “…”

"Her bir istilacı aşırı güçlüydü. Lord Şeytan İmparator gerçekten güçlü olsa da düşmanın bölgesindeki tek olasılık ölümdü; Şeytan İmparatorun Klanı bile bu meseleyi kabul etti. Ancak, büyükbabam Lord Şeytan İmparatorun öldüğüne inanmadı. Daha sonra büyükbabam Yun Ailesinin gizli aleti ile Kaynak Gökyüzü Kıtasına zorla girdi. Ardından tüm tavsiyeleri görmezden gelerek ailenin en güçlü on Ulu Büyüğünü de yanında götürerek Şeytan İmparatoru aramak için Kaynak Gökyüzü Kıtasına gitti."

"En güçlü on Ulu Büyük?” Yun Che hafifçe şok oldu.

"Mm" Yun Xiao onayladı: "Büyükbabam ile birlikte Yun Ailesinin en güçlü on bir üyesi düşman bölgesine gitti. Ancak bunun ardından hiçbiri geri dönmedi. Birkaç ay önceye kadar Kaynak Gökyüzü Kıtasından büyükbabamın canlı yakalandığı ve hapsedildiği haberleri geliyordu. Yakalayanlar Yun Ailemizden büyükbabamın hayatına karşılık nesillerdir koruduğu Şeytan İmparatorun Hazinesini istiyordu. Ancak çoğunluk büyükbabamın çoktan öldüğüne inandı, Kaynak Gökyüzü Kıtasından gelen sözler basitçe Yun Ailesini tuzağa çekecek yemlerdi."

Yun Che: “…”

"Yun Ailesi en güçlü on bir çekirdek uzmanını kaybetti, On İki Koruyucu Ailenin zirvesinden en zayıfına geriledi. En kritik nokta ise büyükbabam Kaynak Gökyüzü Kıtasına giderken Hayali Şeytan Kraliyet Ailesinin Şeytan İmparator Mührü’nü de beraberinde götürdü. Hayali Şeytan İmparatorluk Ailesi için Şeytan İmparatorun Mührü Samsara Aynasından çok daha önemliydi; Şeytan İmparatorun yükselme seremonisi ile ilgiliydi. Bunun ardından, herkes büyükbabamın alelacele hayatını verdiğini ve ayrıca Hayali Şeytan Kraliyet Ailesinin en önemli eşyasını kaybettiğini söyledi... Ve bu nihai suç, Yun Ailesine bir yük bindirdi. Yun Ailesi cezalandırıldı; her yıl aldığı kaynaklar beş kat azaltılmak ile kalmayıp yüz yıl boyunca 'Altın Karga Yıldırım Alev Ovasına' girişi de yasaklandı."

"Kaynakların kesimi ve gelişim için en uygun alana girememe olayı yaşlı nesli çok etkilemedi ancak genç nesle olan etkisi kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Bu da Yun Ailesinin yeni neslinin gücünün diğer koruyucu ailelere karşı büyük oranda azalmasına neden oldu; kaynak kulpunun gücü ile bile bu fark kapanmıyordu."

"Şeytan İmparator ve büyükbabamın kazasından kısa süre sonra Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi yeni bir Şeytan İmparator tayin etmek zorunda kaldı. Bu nedenle Lord Şeytan İmparatorun tek oğlu tahta geçti... Ancak Şeytan İmparatorun Mührü kayıp olduğu için taç giyme seremonisi yapılamıyordu. Bu yüzden, 'Altın Karga İlahi Damgası' olmadan gerçek bir Şeytan İmparator olamadı ve sadece 'Küçük Şeytan İmparator' olarak anıldı... Tahta geçişinin ikinci günü Küçük Şeytan İmparator Küçük Şeytan İmparatoriçe ile evlendi. Ancak kimse evlilik gecesinde Küçük Şeytan İmparatorun gelin odasına dönmeyeceğini düşünmemişti... O bunun yerine bir not bıraktı ve babasının hala intikamının alınmadığını ve evliliği tamamlamaya uygun olmadığını ve hatta üç sene içinde dönmezse Küçük Şeytan İmparatoriçenin Hayali Şeytan İmparatoru olacağını söyledi... Ancak on gün bile geçmeden Kaynak Gökyüzü Kıtasından Küçük Şeytan İmparatorun öldüğü haberi geldi."

(Ç.N: Bu aile ciddi ağır salakmış ???? )

Yun Che: “…”

Kaynak Gökyüzü Kıtası içinde Dört Kutsal Bölge kıyaslanamayacak kadar ilahi varlıklardı. Onların tüm Kaynak Gökyüzü Kıtasını koruduğu söyleniyordu, diğer kıtalardan gelebilecek tehlikeleri önlüyorlardı, özellikle de Hayali Şeytan Ülkesinin açgözlülüğü ve hırsına karşılardı. Kaynak Gökyüzü Kıtasındaki söylentilerde Hayali Şeytan Ülkesi vahşi ve ölümcüldü, her zaman Kaynak Gökyüzü Kıtasını fethetmek istiyordu... Hayali Şeytan Ülkesindeki insanlar 'şeytan' isimli kötü varlıklardı.

Ancak Yun Che'nin duyduğu aslında Kaynak Gökyüzü Kıtasındaki söylentilerin tamamen zıttıydı.

Kötü olan, sürekli komploya kurban giden Hayali Şeytan Ülkesi değil, kutsal koruyucular olarak anılan Kutsal Bölgelerdi.

"Bunun ardından?" Yun Che hayal kırıklığı ile sordu.

Yun Xiao devam etti: "Bunun ardından Küçük Şeytan İmparatoriçe tahta çıktı, yeni Hayali Şeytan İmparator Oldu. Bunun ardından... Yun ailemiz bir başka devasa darbeyi daha deneyimledi, çünkü Kaynak Gökyüzü Kıtasından gelen haberler büyükbabamın henüz ölmediğini ve hapsedildiğini söylüyordu. Yirmi beş yıl önce babam daha fazla dayanamadı ve kutsal aleti bir kez daha annem ile birlikte etkinleştirdi. Sessizce büyükbabamı aramak işçin Kaynak Gökyüzü Kıtasına gitti, o zaman ben henüz doğmamıştım... Üç yıl sonra ailem sonunda geri dönmüştü. Her ne kadar hayatta olsalar da ağır yaralanmışlardı ve uzun süre kaçtıkları için yaralarını tedavi edecek durumları yoktu, bu da bedenlerindeki kaynak damarlarının bozulmasına neden oldu; kaynak güçleri basitçe sakatlandı. Bana gelince, ben Kaynak Gökyüzü Kıtasında dünyaya gelmişim ve ailem tarafından kaçışları sırasında getirilmişim... Ardından beni Hayali Şeytan Ülkesine güvenli bir şekilde döndürmüşler."

Buraya kadar konuştuğunda Yun Xiao kafasını eğdi Yun Che'nin onun gözlerindeki ifadeyi görmesine izin vermedi. Ardından, sesini alçalttı ve devam etti: "Yun Ailesinin güçlü kaynak uygulayıcılarının sayısı orijinalde sıfırdı. Annem ve babamın bedeni sakatlandığında bu Yun Ailemin potansiyeline bir başka büyük darbe oldu. Ve en ağır mesele ise annem ve babamın Kaynak Gökyüzü Kıtasına gittikleri sırada Hayali Şeytan Kraliyet ailesinin koruduğu Samsara Aynasını da yanında götürmeleriydi. Şeytan İmparatorun Mührünü kaybeden Yun Ailesi bir kez daha ağır bir suç işlemişti ve bununla birlikte çok daha ağır bir ceza aldı; aldığı kaynak yeniden azaldı ve 'Altın Karga Yıldırım Alev Ovasına' asla giremeyecek duruma geldik. Büyük bir öfke içindeki Hayali Şeytan Klanı bizim Yun Ailemizi On İki Koruyucu Ailenin dışına atmak bile istedi."

"Bu önemli bir eşya olduğundan Kaynak Gökyüzü Kıtasına gitmeden önce ilerideki tehlikelerin farkında olmalıydılar. Neden onu beraberinde götürdüler?" Yun Che kafası karışmış bir şekilde sordu. Bu onunda her zaman kafasının karıştığı bir meseleydi.

Yun Xiao suskunlaştı, bir süre tereddüt etti ve ardından yumuşak bir sese konuştu: "Annem daha önce bunun aslında Küçük Şeytan İmparatoriçenin fikri olduğunu söyledi."

"Küçük Şeytan İmparatoriçenin fikri mi?"

"Mm. Samsara Aynası olarak bilinen eşya yıllardır Hayali Şeytan Kraliyet Ailesi içinde diğer nesle geçmişti. O cennete karşı gelebilecek bir hazine olarak anılsa da Şeytan İmparatorlardan hiçbiri onun ne işe yaradığını bulamamıştı ve kimse onun ne işe yaradığını bilmiyordu. Daha önceki Küçük Şeytan İmparatoriçe böyle işe yaramaz bir hazinenin Şeytan Kralın hayatı ile değiştirilirse bunun Hayali Şeytan Ülkesine aşırı fayda sağlayacağını söylemiş... Babam döndüğünde, büyükbabamı geri getirememiş ve üstüne de Samsara Aynasını da kaybetmiş ve bu fikrin Küçük Şeytan İmparatoriçeden geldiğini söylemeyip tüm suçu kendi üstlenmiş... Küçük Şeytan İmparatoriçe tahta çıktıktan sonra Hayali Şeytan Kraliyet Klanı içinde birçok karşıt görüş varmış ve babam Küçük Şeytan İmparatoriçenin daha büyük bir stres altında kalmasını istememiş. Bunun ardından Yun Ailesinin potansiyeli bir başka on bin adım daha düştü, babamın ünü bile... Ünü bile..."

Yun Xiao uzun bir iç çekti. Babasını düşünürken kalbi sızladı.

Yun Che yavaşça Yun Xiao'nun söylediklerini hazmetti. Onun bahsettiği bazı şeyler Yun Che'nin Yun Canghai'den duydukları ile örtüşüyordu. Bu da Yun Xiao'nun detaylıca anlattığını ve yalan söylemediğini kanıtlıyordu. İkisi de bir süre sessiz kaldı, ardından Yun Che aniden yumuşak sesle konuştu: "Yun Xiao, baban hala Yun Ailesinin lideri, kaynak gücü sakat ve tüm suçu üstendi ancak neden ailen onu koltuğundan etmedi?"

"… Bunun nedeni anne tarafımdan büyükbabam." Yun Xiao dalgın bir biçimde konuştu: "Büyükbabam Mu ailesinin lideri. Benim dayım ise Mu Ailesinin Genç Efendisi; onlar Şeytan İmparatorluk Şehrinde ünlü statülere sahipler. Büyükbabam veya dayım fark etmeksizin ikisi de anneme özellikle iyi davranıyorlar. Bu büyükbabamın babamı desteklemesinin başlıca sebeplerinden biri. Yun Ailemizin potansiyelinin ve statüsünün düşüşüyle birlikte eğer On İki Koruyucu Aile arasında kalmak istiyorsak Mu ailesinin desteğini kaybedemeyiz... Ancak babam her ne kadar hala aile lideri pozisyonuna sahip olsa da onu dinleyen kişi sayısı azalıyor. Bazen, babamın otoritesi biraz yüksek seviye bir büyükten fazla değilmiş gibi gözüküyor; Ulu Büyükler babamı asla kabul etmiyor... Onların babamın aile lideri olmasına izin vermesinin tek sebebi Mu ailesinin kudreti ve onların desteğini kaybedemeyeceğimiz gerçeği."

----------ÇEVİRMEN NOTU--------

Babayı verin bize babayı...

Baba nerelerde? Yun Che neler yapacak? Yun Xiao neler diyecek? Sohbet koyu kahve alacaklar mı? Merak mı ediyorsnuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

Fullbringer Notu: Bizimki gider iyileştirir babayı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45245 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr